Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.12.2019

Acţiune posesorie

Decizie - 22.01.2019

Anulare proces-verbal de contraventie

Sentinţă civilă - 12.12.2018

Achizitii publice

Decizie - 24.10.2018

Acțiune în răspundere contractuală

Decizie - 13.04.2018

Acţiune în constatare încetare obligație stabilită prin hotărâre judecătorească de a permite pârâtului accesul cu piciorul pe calea de acces: putere de lucru judecat

Sentinţă civilă - 14.03.2018

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 08.02.2018

Acţiune în anulare a hotarârii AGA. Cerere de interventie

Decizie - 08.04.2015

Acţiune în anulare a hotărârii AGA contestaţie hot. AGA.

Sentinţă comercială - 23.11.2012

Acţiune decizie Primar dezafectare construcţii

Sentinţă comercială - 23.11.2012

Acţiune în anulare decizie de imputare

Sentinţă comercială - 11.09.2012

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Sentinţă comercială - 11.09.2012

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Sentinţă comercială - 05.07.2012

Acţiune în anulare act administrativ

Sentinţă comercială - 11.05.2012

Anulare ordin Inspector Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi

Sentinţă comercială - 28.02.2012

Constatarea nulitate absolută a Hotărârii Adunării a Asociaţilor formulată de administratorul judiciar desemnat în procedura insolvenţei

Sentinţă comercială - 31.01.2012

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Decizie - 07.01.2011

Acţiune posesorie.

Decizie - 12.11.2010

Constatare nulitatea absolută contract de vânzare-cumpărare spaţiu medical incheiat in condiţiile OUG 110/2005.

Sentinţă civilă - 09.11.2010

Nelegalitate titlu de creanţă fiscală. Lipsa unei creanţe fiscale, fiind vorba de sume rezultând din închirierea unui spaţiu, obligaţie contractuala supusa normelor de drept privat.

Sentinţă civilă - 28.10.2010

Acţiune în anulare act administrativ fiscal