Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 30.06.2020

Lipsa calităţii procesuale active în cazul unei cereri de reexaminare ajutor public judiciar pentru ajutorul public judiciar acordat unei alt participant

Decizie - 11.06.2020

Contestație

Decizie - 10.03.2020

Pretentii -Litigii cu profesionistii

Decizie - 03.02.2020

cerere cu valoare redusă - litigii cu profesionistii

Decizie - 03.12.2019

Sprijin educațional pentru minorul cu handicap școlarizat într-o unitate de învățământ.

Decizie - 06.11.2019

Plângere împotriva rezoluției directorului ORC

Decizie - 05.11.2019

Procedură civilă

Decizie - 29.10.2019

Obligativitatea depunerii apelului la instanţa care a pronunţat hotărârea atacată sancţiune.

Decizie - 22.10.2019

Accesorii pentru neachitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, stabilite pe baza propriilor declarații fiscale ale societății.

Decizie - 10.10.2019

Daune materiale. Exercitarea abuzivă a dreptului de a sesiza organele disciplinare cu atribuţii de control al activităţii executorului judecătoresc.

Decizie - 08.10.2019

înlocuire administrator judiciar - insolvenţă

Decizie - 03.10.2019

Tardivitate. Apel

Decizie - 19.09.2019

Renunțarea la cererea de chemare în judecată, în calea de atac a apelului

Decizie - 27.08.2019

Completarea hotărârii de apel cu soluția asupra petitului ce a făcut obiectul cererii de completare la fond.

Decizie - 27.08.2019

Insolvenţa persoanei fizice.

Decizie - 22.08.2019

Achiziţie directă cu criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut

Decizie - 13.06.2019

Salarizare funcționari publici. Drepturi salariale obținute prin hotărâri judecătorești.

Decizie - 13.06.2019

Cerere de înregistrare la ITM a Contractului colectiv de muncă.

Decizie - 11.06.2019

Măsurile asiguratorii se dispun în cazuri excepționale, justificate de pericolul ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil realizarea creanței.

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare