Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 28.02.2020

Deductibilitate TVA. Principiului neutralității TVA

Decizie - 28.02.2020

Obligarea autorității publice, de către instanța de judecată, să efectueze o operațiune administrativă

Decizie - 26.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție de imputare

Decizie - 12.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Menținerea în funcție până la împlinirea vârstei de 65 de ani, vârsta standard de pensionare pentru bărbați, diferită de cea aplicabilă în cazul femeilor – 63 de ani

Decizie - 12.02.2020

Contestație în anulare

Decizie - 17.01.2020

În cazierul fiscal sunt înscrise mențiuni privitoare la fapte și nu mențiuni privitoare la sancțiuni, indiferent dacă acestea din urmă au natură penală sau contravențională

Decizie - 17.01.2020

Capacitatea administrativă a autorităţii publice

Decizie - 06.11.2019

Refuz soluționare cerere

Decizie - 10.10.2019

Procedura de cercetare a averilor

Decizie - 09.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de instituire măsuri asiguratorii emisă de ANAF

Decizie - 04.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de plată emisă de A.P.I.A.

Decizie - 27.09.2019

Recurs contencios administrativ. Litigii Curtea de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Anulare act emis de Curtea de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Formularea unei plângeri la Primăria comunei, împotriva dispoziției emise de către primar, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia, echivalează cu respectarea dispozițiilor legale impuse în acest sens

Decizie - 23.09.2019

Recurs contencios administrativ. Refuz soluționare cerere

Decizie - 20.09.2019

Impresariat artistic

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Decizie - 11.09.2019

Apel. Procuror care nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 791 din Legea nr. 304/2004. Inadmisibilitate. Extinderea prin apel a limitelor sesizării instanței

Decizie - 11.07.2019

Controlul de nelegalitate al unei hotărâri de guvern pe calea excepției de nelegalitate invocată în recurs. Teren aparținând domeniului public al statului, intrat în proprietatea acestuia prin expropriere

Decizie - 01.07.2019

Achiziţii publice. Accesul fiecărui ofertant/candidat la documentele indicate în prevederile art. 231, alin. 6 din Legea nr. 99/2016, presupune şi posibilitatea multiplicării respectivelor documente