Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 06.06.2017

Centrul Școlar de Educație Incluzivă S. Obligarea acestuia la plata unor drepturi în favoarea unor elevi cu cerințe educaționale speciale.

Decizie - 31.05.2017

Acţiune în revendicare lăcaş de cult.

Hotărâre - 30.05.2017

Control fiscal realizat la o persoană fizică autorizată ulterior radierii acesteia din Registrul Comerțului. Legalitate.

Hotărâre - 19.05.2017

Imposibilitatea justificării prețului neobișnuit de scăzut de către un operator economic participant la o procedură de achiziție publică. Legalitatea deciziei de respingere a ofertei ca inacceptabilă.

Hotărâre - 19.05.2017

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contravenție de a solicita instanței de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea acțiunii întemeiată pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004.

Decizie - 19.04.2017

Acţiune în constatare desfăşurare activitate în condiţii deosebite de muncă.

Decizie - 05.04.2017

Ucenicie. Valorificare ca şi stagiu de cotizare şi vechime în muncă.

Hotărâre - 05.04.2017

Acordarea sporului de salariu aferent titlului științific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Înaltei Curţi.

Decizie - 31.03.2017

Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 207/2015, privind noul Cod de procedură fiscală contestațiilor administrative înregistrate ulterior datei de 01.01.2016.

Decizie - 29.03.2017

Drepturi salariale acordate funcţionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului A., în baza Legii nr.71/2015. Legalitatea dispozițiilor contestate de prefect.

Decizie - 22.03.2017

Expropriere. Despăgubiri. Prejudiciu cert.

Decizie - 22.03.2017

Răspundere patrimonială. Restituirea sumelor nedatorate.

Decizie - 20.03.2017

Restituirea sumei achitate cu titlu de taxă pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren, atunci când beneficiarului i s-a aprobat reintroducerea acestui teren în circuitul agricol. Nelegalitatea refuzului restituirii.

Decizie - 08.03.2017

Contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Nulitate clauză.

Decizie - 08.03.2017

Revizuire. Înscris nou. Condiţii.

Decizie - 01.03.2017

Timbrul de mediu achitat pentru a înmatricula o autoutilitară care nu se produce și în România. Nelegalitatea refuzului de restituire.

Decizie - 09.02.2017

Validare poprire. Condiţii.

Decizie - 08.02.2017

Conflict de muncă. Obligaţie angajator eliberare adeverinţă.

Decizie - 06.02.2017

Acordarea sporului de instanță personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești. Nelegalitatea deciziei de eliminare a acestuia ulterior intrării în vigoare a Legii nr.71/2015, pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului

Decizie - 19.12.2016

Posibilitatea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 de revocare a unei hotărâri deja intrate în circuitul civil prin emiterea unei hotărâri ulterioare de modificare a celei dintâi.