Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.12.2016

Răspunderea civilă a parţii responsabile civilmente Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru prejudiciile produse de minorii daţi în plasament Centrului de Plasament.

Decizie - 21.11.2016

Consecinţele modificării art.396 alin.10 Cod.proc.pen. prin art.II pct.100 din O.U.G. nr.18/2016 în privinţa aplicării art.125 alin.3 Cod penal

Decizie - 26.03.2015

Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului Penal din 1969,din alte caue decât comiterea unei noi infracţiuni.

Decizie - 17.03.2015

Minor judecat,în perioada internării într-un centru de detenţie,pentru alte infracţiuni concurente săvârşite anterior.

Decizie - 13.01.2012

Şedinţa publică în cazul inculpaţilor minori-nulitate.

Decizie - 05.04.2011

Minori. Exercitarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana şi la bunurile minorului, în condiţiile instituirii măsurii de protecţie specială prin plasament.

Decizie - 02.12.2010

Raspundere parinteasca. Competenta in raport de art. 8 şi urm. din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003

Decizie - 30.11.2010

Legătura părintelui cu minorul încredinţat celuilalt părinte. Exercitare.

Decizie - 25.11.2010

Stabilirea gradului de handicap pentru copiii cu dizabilităţi. Competenţă. Proceduri. Control judiciar.

Decizie - 29.03.2010

Trafic de persoane şi trafic de minori. dispoziţii procedurale din legea 678/2001 sancţionate cu nulitate relativă (art. 24 - art. 25 alin. 1 din legea 678/2001; art. 44 din legea 678/2001)

Decizie - 24.02.2010

Art. art.385 ind.3 Cod pr.penală, art.363 alin.3 Cod pr.penală.

Decizie - 07.05.2009

Supravegherea specializata – măsură de protecţie speciala a minorului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal. Sesizarea instanţei cu mare întârziere. Oportunitatea măsurii – o analiza de la caz la caz.

Decizie - 26.02.2009

Exercitarea dreptului părintelui de a avea legaturi personale cu minorul fata de care s-a luat masura speciala de protectie a plasamentului. Limitari.

Decizie - 12.02.2009

Supravegherea specializata – masura de protectie speciala a minorului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal. Oportunitatea masurii – o analiza de la caz la caz.

Decizie - 09.02.2009

Legătura cu minorul. Modalitate de stabilire.

Decizie - 24.11.2008

Actiune reincredintare minori. Aplicabilitate art. 44 din Codul Familiei, in raport de interesul copilului.

Decizie - 15.05.2008

Puterea doveditoare în ţară a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români (cu sau fără menţiuni), întocmite de autorităţile străine.

Decizie - 05.05.2008

Soluţiile care pot fi pronunţate de instanţa de judecată la sesizarea formulată în 48 de ore de către DGASPC, la înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului

Decizie - 02.04.2008

Măsuri de protecţie specială luate faţă de minorul care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal. Limite ale verificării într-un alt cadru procesual şi de către o altă autoritate decât cele reglementate de codul de procedură penală.

Decizie - 05.11.2007

Exercitarea drepturilor părinteşti faţă de copil pe durata măsurii plasamentului dispus de Comisia pentru protecţia copilului.