Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 12.12.2017

Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului imobilului de a încheia contractul de închiriere cu persoana în favoarea căreia s-a restituit imobilul

Decizie - 03.11.2017

Constatare nulitate cesiune de creanță. Condiții de validitate a cesiunii de creanță. Interpretarea și aplicarea art. 6 ind. 1 din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Decizie - 24.10.2017

Inaplicabilitatea teoriei impreviziunii, producerea efectelor pentru viitor în cazul constatării îndeplinirii condiţiilor

Decizie - 03.10.2017

Buna credinţă a asiguratului pe parcursul executării contractului în condiţiile agravării riscului asigurat

Hotărâre - 17.03.2017

Preţul neobişnuit de scăzut şi procedura clarificării şi completării ofertei iniţial depuse, în lumina Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Decizie - 17.03.2017

Preţul neobişnuit de scăzut şi procedura clarificării şi completării ofertei iniţial depuse, în lumina Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Decizie - 06.03.2017

Constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare. Cerințe de validitate a contractului, potrivit Codului civil de la 1864

Decizie - 11.06.2014

Interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății, incidența motivului de modificare prevăzut de art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă de la 1865. Interpretarea voinței părților conform clauzelor contractului. Noțiunea de "arvună". Deosebirea acestei

Sentinţă civilă - 12.10.2011

Conflict negativ de competenţă. Competenţa de soluţionare a cererii privind declaraţia de creanţă şi atribuirea unor bunuri ce au făcut obiectul unui contract de leasing. Cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 65 şi 90 din Legea nr. 85/2006.

Decizie - 16.05.2008

Acţiune în constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare, introdusă de creditor. Condiţii (Codul civil, art.966, art.975)

Decizie - 14.04.2008

Contract schimb terenuri, perfectat între un ocol silvic şi o societate comercială privată, urmare a scoaterii acestuia din circuitul civil, în scopul realizării unui proiect de agrement. Competenţa instanţei de drept civil

Decizie - 16.11.2006

Contract de garanţie. Creditor garantat. Eficienţa contractului, în parte executat

Decizie - 12.07.2006

Acţiune în constatare nulitate contract de închiriere

Decizie - 29.11.2004

Contract de transport, responsabilităţi.

Decizie - 29.11.2004

Curtea de Apel Iasi - Secţia Comercial

Decizie - 08.10.2004

Contract de închiriere.

Decizie - 12.07.2004

Contract de închiriere. Neefectuarea plăţii chiriei la termen. Consecinţe.

Decizie - 12.07.2004

Contract de închiriere. Neefectuarea plăţii chiriei la termen. Consecinţe.

Decizie - 11.06.2004

Consimţământ

Decizie - 09.06.2004

Legea nr. 85/1992. Calitate de chiriaş.