Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 28.02.2013

Infracţiuni de fals

Sentinţă penală - 31.01.2013

Infracţiuni prevăzute de legea specială a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Sentinţă civilă - 24.01.2013

Plângere contravenţională. Cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei.

Sentinţă civilă - 24.01.2013

Acţiune în revendicare imobiliară. Proba dreptului de proprietate

Sentinţă civilă - 21.01.2013

Constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Sentinţă civilă - 21.01.2013

Punere sub interdicţie

Sentinţă penală - 21.01.2013

Infracţiuni privind pescuitul şi acvacultura

Sentinţă penală - 18.01.2013

Lipsirea de libertate în mod ilegal. Elemente constitutive

Sentinţă civilă - 17.01.2013

Modificare program vizitare minor

Sentinţă penală - 07.01.2013

Furt calificat. Diferenţiere între coautorat şi complicitate

Sentinţă civilă - 09.11.2012

Uzucapiune. Joncţiunea posesiilor.

Sentinţă civilă - 08.11.2012

Pretenţii izvorâte din executarea unui contract încheiat în baza OUG 34/2006. Competenţa materială

Sentinţă civilă - 01.11.2012

Plângere contravenţională. Menţiuni contradictorii privind fapta săvârşită. Nulitate

Sentinţă civilă - 01.11.2012

Fond funciar. Modificarea titlu de proprietate

Sentinţă civilă - 29.10.2012

Plângere contravenţională. Procedură viciată de comunicare a procesului verbal. Prescripţia executării sancţiunii amenzii.

Sentinţă civilă - 26.10.2012

Răspundere civilă delictuală. Regresul Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului.

Sentinţă civilă - 26.10.2012

Validare poprire. Competenţă teritorială. Condiţii de admisibilitate

Sentinţă civilă - 19.10.2012

Uzucapiune. Diferenţa de suprafaţă de teren existentă între cea rezultată din măsurătorile cadastrale şi cea înscrisă în titlul de proprietate.

Sentinţă civilă - 18.10.2012

Plângere contravenţională. Nelegalitatea procesului verbal de contravenţie. Vătămarea produsă urmare a aplicării unei amenzi globale pentru două contravenţii, dintre care legea prevede numai pentru una posibilitatea achitării a jumătate din minimul ...

Sentinţă penală - 11.10.2012

Delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Individualizarea pedepsei.