Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 05.03.2020

Răspunderea solidară a administratorilor.

Decizie - 28.02.2020

Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Decizie - 10.01.2020

Măsuri asigurătorii. Măsurile prevăzute de art. 213 alin. 2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală nu sunt o etapă obligatorie care precede orice executare silită fiscală

Decizie - 09.01.2020

Decizie de impunere creanțe datorate bugetului local.

Sentinţă civilă - 19.12.2019

Termenul de depunere a înscrisurilor doveditoare a creanţei a cărei înscriere în tabelul preliminar se solicită. Creanţa fundamentată pe o hotărâre cu privire la care s-a formulat o cale de atac.

Decizie - 12.12.2019

Acordare indemnizație lunară de creștere copil.

Decizie - 05.12.2019

Decizie de modificare a raporturilor e serviciu ale funcționarului public. Obligativitatea motivării deciziei.

Decizie - 03.12.2019

Sprijin educațional pentru minorul cu handicap școlarizat într-o unitate de învățământ.

Decizie - 03.12.2019

Disjungere cerere reconvenṭională în divorṭ. Apel

Decizie - 03.12.2019

Fond funciar. Apel

Decizie - 29.11.2019

Contestaṭie la executare formulată de terṭ. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită. Apel

Decizie - 14.11.2019

Salarizare funcționari publici. Stimulente.

Decizie - 31.10.2019

Stimulent de inserție socială.

Decizie - 31.10.2019

Acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte în condițiile Legii 165/2013 .

Decizie - 29.10.2019

Obligativitatea depunerii apelului la instanţa care a pronunţat hotărârea atacată sancţiune.

Decizie - 29.10.2019

Comisioanele accesorii contractului de credit. Limbaj uşor inteligibil al clauzelor contractuale.

Decizie - 24.10.2019

Clauză de inalienabilitate.Acte sau fapte supuse notării în cartea funciară.Apel

Decizie - 22.10.2019

Accesorii pentru neachitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat, stabilite pe baza propriilor declarații fiscale ale societății.

Decizie - 22.10.2019

Spor de doctorat

Decizie - 15.10.2019

Fonduri europene. Prescripția dreptului de a stabili creanța bugetară.