Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 15.11.2018

Anulare certificat de încadrare în grad de handicap

Sentinţă penală - 12.11.2018

Condamnare pentru savârşirea intracţiunii de omor şi tentativă de omor, după respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice

Sentinţă civilă - 08.11.2018

Ajutoare salariale de care beneficiază funcţionarii cu statut special la trecerea în rezerva

Sentinţă civilă - 07.11.2018

Acţiune având ca obiect pretenţii, respinsă de instanţă ca lipsită de interes, în considerarea dispoziţiilor din Legea nr. 51/2006, republicată, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Legea nr. 225/2016, potrivit cărora factura emisă pent

Sentinţă civilă - 07.11.2018

Cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei formulată de către creditoare; Nerespectarea obligaţiei de consemnare a cauţiunii sancţionată cu inadmisibilitatea cererii de deschidere a procedurii, fără analiza condiţiilor de fond a cererii

Sentinţă civilă - 07.11.2018

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către creditor, respinsă ca inadmisibilă pentru neachitarea cauţiunii stabilită de instanţă

Decizie - 02.11.2018

Apel împotriva soluţiei de respingere a cererii având ca obiect contestaţie creditor Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Respingere apel ca neîntemeiat

Decizie - 02.11.2018

Ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea măsurii complementare dispuse prin procesul-verbal de contravenţie întocmit în temeiul OUG nr. 50/2010. Respingere.

Sentinţă civilă - 29.10.2018

Decizie de imputare fiscală menţinută de instanţă

Sentinţă civilă - 19.10.2018

Ordonanţă preşedinţială pentru suspendarea efectelor executării unei rezoluţii a directorului ORC, până la soluţionarea cauzei având ca obiect anulare rezoluţie. Cerere respinsă

Decizie - 16.10.2018

Apeluri civile în materia fondului funciar

Sentinţă civilă - 16.10.2018

Litigiu cu Curtea de Conturi. Cerere respinsă

Sentinţă civilă - 12.10.2018

Acţiune în răspundre civilă delictuală, promovată în temeiul Legii nr. 165/2013, respinsă după admiterea excepţiei prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Fonduri nerambursabile

Decizie - 02.10.2018

Constatarea prescripţiei dreptului intimatei de a cere şi obţine executarea silită împotriva recurentului contestator

Sentinţă civilă - 02.10.2018

Contestaţie certificat de încadrare în grad de handicap admisă, în sensul recunoaşterii dreptului la asistent personal al reclamantului, respectiv a valabilităţii permanente a certificatului

Decizie - 28.09.2018

Acţiune în răspundere civilă delictuală promovată în temeiul Legii nr. 136/1995

Decizie - 20.09.2018

Contestaţie în anulare împotriva deciziei prin care instanţa de control judiciar a admis excepţie netimbrării apelului

Sentinţă civilă - 18.09.2018

Anulare act administrativ-fiscal de stabilire a impozitului pe clădiri datorat de o persoană juridică

Sentinţă penală - 17.09.2018

Constatarea neregularităţii actului de sesizare al instanței, respectiv a Rechizitoriul, sub aspectul încălcării dreptului la apărare al inculpatului, precum şi sub aspectul nedescrierii în concret a modalității de comitere a faptei indicate la pct. 6 din