Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.06.2015

Apel. Competenţa teritorială exclusivă în materia achiziţiilor publice. Anulare sentinţă pronunţată de instanţa necomnpetentă şi trimitere spre judecare instanţei competente.

Hotărâre - 25.02.2015

Regimul juridic al locurilor de înhumare. Admisibilitatea acţiunii întemeiate pe art. 1073 C.civ.

Decizie - 17.02.2015

Dobandirea de catre un teren expropriat pentru utilitate publica de catre statul comunist, ulterior aparitiei Legii nr. 18/1991, a caracterului de bun domeniu public si conservarea acestui caracter.

Decizie - 27.05.2013

Condiţiile în care o unitate administrativ-teritorială poate include în domeniul său privat un bun ce s-a aflat în domeniul privat al statului de unde a fost scos cu scopul explicit de a fi restituit, de către comisia locală de fond funciar, persoanelor c

Sentinţă civilă - 09.04.2013

Inadmisibilitate actiune in constatarea unui drept, dezmembramant al dreptului de proprietate al statului, lipsa calitate procesuala pasiva

Decizie - 27.02.2013

Legea nr.10/2001

Sentinţă civilă - 19.02.2013

Ordin de protecţie

Hotărâre - 14.02.2013

Acţiune în constatarea existenţei dreptului de proprietate. Calitate procesuală pasivă

Decizie - 04.02.2013

Domeniu public. Trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. Interesul public local.

Sentinţă civilă - 01.08.2012

Restrângerea dreptului de administrare

Decizie - 31.05.2012

Actiuni împotriva proprietatii - evacuare

Decizie - 13.03.2012

Regimul juridic al proprietăţii publice

Sentinţă civilă - 09.03.2012

Legea nr. 10/32001

Rezoluţie - 05.12.2011

Art.111 Cod de procedură civilă. Acţiune în constatare. Bunuri din domeniul public.

Sentinţă civilă - 15.11.2011

Acţiune în constatare. Inadmisibilitate.

Decizie - 15.04.2011

Legea nr. 213/1998. Regimul juridic al bunurilor aparţinând domeniului privat al unei unităţi administrativ-teritoriale. Condiţiile în care pot fi evocate pretinse neregularităţi cu privire la contractul de vânzare-cumpărare încheiat şi modul de mani...

Sentinţă civilă - 03.02.2011

evacuare

Sentinţă civilă - 25.06.2010

Proprietatea publică este inalienabilă. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren aflat in proprietate publică în favoarea unei persoane private şi punerea acesteia în posesia terenului ar reprezenta o încălcare a principiului inalien...

Decizie - 21.06.2010

Regimul juridic al bunurilor care fac parte din domeniul public al unitatii administrative teritoriale si titularii dreptului de administrare asupra acestor bunuri. Modalitatea de rezolvare a nemultumirilor privind trecerea unui teren in domeniul public

Decizie - 21.06.2010

Stabilirea accesului la drumul public pe zona de retenţie şi de protecţie a lacului de acumulare. Calificarea acţiunii. Inexistenţa condiţiilor stabilite de art. 576 Cod civil. Aplicarea art. 1073 Cod Civil.