Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 22.09.2017

Recurs. Anulare decizie pentru angajarea răspunderii solidare emisă de A.J.F.P.

Decizie - 22.09.2017

Recurs. Anulare decizie de impunere emisă de A.J.F.P.

Decizie - 21.09.2017

Recurs. Anulare proces verbal de control emis de I.T.M.

Decizie - 06.09.2017

Anulare act administrativ fiscal emis de Municipiu prin primar privind stabilirea unei obligaţii de plată - impozit pe mijloace de transport, teren şi clădiri

Decizie - 10.05.2017

Recurs. Anulare dispoziţie emisă de primar privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece

Decizie - 10.05.2017

Recurs. Anulare decizie de impunere emisă de D.G.R.F.P.

Decizie - 08.05.2017

Anulare proces verbal de control încheiat de I.T.M.

Decizie - 28.04.2017

Recurs. Anulare hotărâre de consiliu local. Exces de putere al autorităţilor publice locale

Decizie - 26.04.2017

Recurs. Anulare decizie de imputare emisă de A.J.O.F.M.

Decizie - 24.04.2017

Recurs. Anulare decizie de angajare a răspunderii solidare, emisă de organul fiscal

Decizie - 15.02.2017

Recurs. Anulare decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii. Indemnizaţie pentru membrii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

Decizie - 10.02.2017

Recurs. Anulare hotărâre consiliu local. Prescripţie

Decizie - 10.02.2017

Recurs. Anulare decizie de impunere. Drept de deducere

Decizie - 14.12.2016

Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S.

Decizie - 02.12.2016

CONTENCIOS ADMINISTRATIV Anulare hotărâre emisă de Consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ

Decizie - 23.09.2016

Recurs. Anulare act administrativ fiscal. Deductivitatea unor cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor

Decizie - 19.09.2016

Recurs. Anulare decizie emisă de Garda Financiară - Comisariatul General. Reîncadrarea reclamantului într-o funcţie publică de execuţie similară

Decizie - 07.09.2016

Recurs. Anulare raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public

Decizie - 05.09.2016

Recurs. Anulare act administrativ emis de A.J.P.S. prin care s-a refuzat scutirea de la plata debitului constând în indemnizaţia pentru creşterea copilului, încasată necuvenit

Decizie - 29.06.2016

Recurs. Anulare hotărâre de consiliu local