Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN CONSTATARE – LEGEA NR. 50/1991

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE RESPINSĂ

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE

Sentinţă civilă - 08.09.2020

CIVIL.ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Sentinţă civilă - 23.06.2020

Acţiune în pretenţii din accident rutier, admis

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Anularea în contencios administrativ a unei decizii de impunere, prin care, în sarcina societăţii reclamante, s-au stabilit obligaţii de plată reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoare adăugată

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Sentinţă civilă - 18.03.2020

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ RESPINSĂ, RESTITUIRE CONTRAVALOARE PACHET TURISTIC

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.DREPT DE TRECERE.NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART. 617 C.C.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. TARDIVITATEA FORMULĂRII

Sentinţă civilă - 14.01.2020

Acţiune în anularea hotărârii creditorilor formulată de administratorul judiciar ; tardivitate ; inadmisiblitate

Sentinţă civilă - 01.01.2020

actiune in constatare - prescr dr hot vc

Sentinţă civilă - 01.01.2020

constatare nulitate absoluta certificat moștenitor

Sentinţă civilă - 01.01.2020

revendicare granituire admis recursul CA

Sentinţă civilă - 01.01.2020

autorizare desfiintare lucrari

Sentinţă civilă - 01.01.2020

răspundere civilă contractuală

Sentinţă civilă - 01.01.2020

sechestru asigurător neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Actiune in pretentii - restituire chirie

Sentinţă civilă - 20.12.2019

Contract de închiriere cinematograf încheiat de Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor «România-Film».