Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 27.05.2019

Contracte

Decizie - 27.05.2019

contract de mandat. pretentii

Sentinţă civilă - 22.05.2019

Contractul de cesiune părţi sociale. Vicii ascunse ale lucrului vândut. Daune morale pentru afectarea imaginii unei societăţi comerciale.

Sentinţă civilă - 21.05.2019

Conflict de interese

Hotărâre - 20.05.2019

Contracte. Recurs. Funcţia probatorie a facturii fiscale.

Decizie - 16.05.2019

contract de comodat. evacuare

Hotărâre - 14.05.2019

Drept Civil

Decizie - 14.05.2019

Imbogăţire fără justă cauză - Excepţia autorităţii de lucru judecat

Decizie - 13.05.2019

Achiziţii publice

Decizie - 10.05.2019

Recurs. Acţiune lipsită de interes, cât timp reclamanta are deja un titlu executoriu cu privire la creanţele pretinse

Hotărâre - 09.05.2019

Antecontractul de vânzare-cumpărare înscris în cartea funciară nu reprezintă o sarcină a imobilului care să impună acordul promitenţilor cumpărători la încheierea operaţiunii de dezmembrare

Decizie - 07.05.2019

Apel. Litigii cu profesionişti. Acţiunea în constatare clauze abuzive

Decizie - 24.04.2019

Contract de vânzare-cumpărare continuat cu contract de depozit

Decizie - 24.04.2019

obligatia societatii angajatoare de aa elibera contractul de voluntariat

Decizie - 27.03.2019

Neacceptarea actului adiţional de aliniere a contractului de credit cu dispoziţiile OUG nr. 50/2010. Efectele constatării caracterului abuziv al clauzei care prevede modul de variaţie a dobânzii în contractul de credit.

Decizie - 21.03.2019

Respingere ca tardivă a contestației.

Decizie - 15.03.2019

rezolutiune. culpa contractuala

Decizie - 12.03.2019

Litigii cu profesionişti. Admisibilitatea cererii în constatarea nulităţii absolute a actului de adjudecare, formulată de părţile din dosarul de executare silită, dacă pe calea acestei acţiuni se invocă motive de nulitate absolută sau relativă

Decizie - 01.03.2019

Recurs. Procedura de achiziţie publică în procedura simplificată proprie. Clarificări privind justificarea sustenabilităţii tarifului ofertant/oră/agent de pază, respectiv valoarea cheltuielilor legate de cazare, transport şi dotări

Sentinţă civilă - 27.02.2019

Ordonanţă de plată