Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.04.2022

Acțiune în constatare. Valoarea probatorie a certificatului de moștenitor.

Decizie - 10.03.2022

Calitatea procesuală pasivă a casei de pensii în cauzele având ca obiect reconstituirea vechimii în cadrul fostelor cooperative agricole. Inexistența actelor primare

Decizie - 11.03.2021

Reconstituiri. Legea 165/2013. Obligarea CNCI la soluţionarea dosarului administrativ. Limitele analizei instanţei.

Sentinţă civilă - 05.10.2020

Contestatie la executare (reconstituiri).

Hotărâre - 15.07.2020

Refuz soluționare cerere. Acțiune inadmisibilă

Sentinţă civilă - 20.03.2020

Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă - 10.01.2019

Reconstituire drepturi

Sentinţă civilă - 23.11.2018

stare civilă-rectificare acte.

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Art. 39 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea in

Sentinţă civilă - 07.05.2018

Răspunderea primarului pentru prejudiciile cauzate unității administrativ – teritoriale. Temei juridic. Inadmisibilitate acţiune în răspundere civilă delictuală.

Sentinţă civilă - 31.01.2017

Neînlăturarea efectului puterii de lucru judecat, urmare invocării unei eventuale discriminări provocate prin pronunţarea unor soluţii diferite în cauze similare celei a reclamantului, în raport de modalitatea de manifestare a discriminării, respectiv pri

Sentinţă civilă - 30.05.2016

Anulare act

Decizie - 24.05.2016

Reconstituirea dreptului de proprietate la cerere

Hotărâre - 07.03.2016

nulitate act juridic, nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate . Lipsa calitate procesual pasiva a pârâtului Consiliul Local al comunei S.Lipsa interes a reclamantului avand in vedere faptul ca reclamantul nu poate opune o vocaţie proprie l

Hotărâre - 14.07.2015

Anulare titlu de proprietate. Reconstituire drept de proprietate în calitate de deținător al gospodăriei.

Sentinţă civilă - 10.07.2015

: reconstituire drept de proprietate, despăgubire prin echivalent

Sentinţă civilă - 02.07.2015

Reconstituire vechime

Decizie - 26.06.2015

Reconstituire drept de proprietate. Anulare act administrativ. Acordare despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 247/2005. Stabilirea despăgubirilor pe baza unui raport de evaluare si nu a unei expertize agricole.

Decizie - 29.04.2015

Reconstituire vechime

Decizie - 28.04.2015

Reconstituire vechime