Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 03.06.2022

Acțiune civilă. Inadmisibilitate. Tardivitatea indicării naturii şi a întinderii pretențiilor

Decizie - 20.01.2022

Aplicarea legii în timp. Situaţii juridice în curs de constituire. Criterii de evaluare a despăgubirilor Legea nr. 165/2013

Decizie - 06.05.2021

Dreptul muncii

Decizie - 07.04.2021

Evaluarea daunelor morale suferite de victima unui accident rutier. Folosirea în proces a Ghidului pentru soluționarea daunelor morale (studiu privind practica națională și europeană în materie, sinteză și recomandări pentru soluționarea daunelor morale s

Decizie - 23.11.2020

Despăgubirile derivând din lipsa de folosinţă a unui imobil se datorează de la data de la care proprietarul a fost împiedicat în exercitarea prerogativelor de proprietate

Decizie - 30.09.2020

Ucidere din culpă. Culpă concurentă. Despăgubiri morale.

Decizie - 17.09.2020

Anulare decizie A.N.R.P. de invalidare a hotărârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003

Decizie - 08.09.2020

Latura civilă. Reducere despăgubiri. Culpă comună.

Decizie - 21.08.2020

Condamnare. Netemeinicie amânare aplicare pedeapsă. Lovirea și alte violențe. Majorare despăgubiri morale

Decizie - 16.01.2020

Vătămare corporală din culpă. Reducere despăgubiri morale

Decizie - 15.01.2020

Efectul denominării monedei naţionale asupra depozitelor bancare

Decizie - 12.12.2018

Interpretarea dispozițiilor privind regimul probator al refugiului și al bunurilor abandonate nu se poate face decât în corelaţie strânsă cu scopul Legii nr. 290/2003 şi cu împrejurarea distanţei temporare semnificative dintre data refugiului pretins şi d

Decizie - 27.02.2018

Validarea deciziilor acordarea de despăgubiri privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile abandonate în Bulgaria de către persoanele refugiat în baza Tratatului dintre România Bulgaria, semnat la Craiova la 7 Septembrie 1940 trebuie realizată cu veri

Decizie - 09.12.2016

Contestație decizie emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Interpretarea și completarea probatoriul administrat în procedura administrativă

Decizie - 04.10.2016

Dreptul muncii

Decizie - 20.10.2015

Imposibilitatea acordării de despăgubiri, în condiţiile Legii nr. 290/2003, pentru succesorii persoanelor refugiate din Basarabia sau Bucovina de Nord în România

Decizie - 02.03.2015

Acţiunea civilă în despăgubire întemeiată pe răspunderea civilă delictuală. Raportul dintre încetarea sau neînceperea urmăririi penale, pe de o parte, şi acţiunea civilă în despăgubire pe de altă parte.

Decizie - 25.04.2014

Persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001

Decizie - 09.12.2013

Acordarea despăgubirilor materiale în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 221/2009

Decizie - 04.09.2013

Acordarea de daune materiale potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr.221/2009.