Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.06.2019

Evacuare spaţiu comercial. Tacita relocaţiune

Decizie - 24.04.2019

Contract de vânzare-cumpărare continuat cu contract de depozit

Decizie - 21.11.2018

Actualizarea datei de scadenţă a obligaţiei de executare a lucrărilor din cadrul unor contracte în derulare constituie o modificare a planului de reorganizare

Decizie - 25.04.2018

Respectarea prev. art. 105 ind. 1 C.proc.fiscală, art. 21 alin.4 lit. f din Legea nr. 571/2003 privind deductibilitatea cheltuielilor aferente contractelor de agenţie

Decizie - 15.09.2016

Actualizarea remuneraţiei stabilite prin contract de management

Decizie - 09.05.2016

Clauze abuzive, contracte de credit bancar

Decizie - 07.10.2015

Acţiune în anulare declaraţie autentificată de renunţare la dreptul de habitaţie pentru vicierea consimţământului prin dol

Decizie - 09.09.2014

Efectele existenţei unei clauze de inalienabilitate cu privire la un imobil în contractele de ipotecă

Decizie - 24.09.2013

Interpretarea greşită a dispoziţiilor legale, caz de modificare a hotărârii conform art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Decizie - 27.01.2010

contract de vânzare cumpărare locuinţă; încheiere; condiţii.

Decizie - 03.10.2007

Introducerea unei acţiuni în nulitate absolută contract vânzare-cumpărare după expirarea termenului prevăzut de dispoziţiile art.50 alin.5 din Legea 10/2001. Prescriptibilitatea unei astfel de acţiuni.

Decizie - 03.10.2007

Introducerea unei acţiuni în nulitate absolută contract vânzare-cumpărare după expirarea termenului prevăzut de dispoziţiile art.50 alin.5 din Legea 10/2001. Prescriptibilitatea unei astfel de acţiuni.

Decizie - 19.04.2007

Lipsa semnăturii pe cererea de apel. Aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin.2 şi art.287 cod procedură civilă

Decizie - 02.04.2007

Condiţiile de validitate a contractului de antrepriză. Aplicarea regulilor de drept comun prev.de art.46 din Codul civil

Decizie - 13.06.2006

Art. 46 din Legea 10/2001; competenţa; aplicarea greşită a legii (art. 304 pct. 9 cod procedură civilă).

Decizie - 06.04.2006

Contractul de arendă. Reziliere.

Decizie - 06.02.2006

ANULARE CONTRACT DE ASIGURARE