Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Competenţa teritorială de soluţionare a unei acţiuni având ca obiect schimbare domiciliu minor aparţine instanţei de la domiciliul efectiv (de fapt) al minorului

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare imobil

Sentinţă civilă - 27.09.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pretenţii derivată din executarea unui contract de concesiune încheiat între un cabinet veterinar şi o autoritate publică

Sentinţă civilă - 03.03.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune având mai multe petite cu obiect principal obligaţie de a face. Acţiune de drept administrativ. Calificare. Disjungere. Prorogare legală de competenţă

Sentinţă civilă - 11.02.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în constatare privind inexistenţa dreptului de reprezentare al unei obşti săteşti

Sentinţă civilă - 13.01.2021

Invocarea tardivă a necompetenţei materiale de ordine publică. Efect

Sentinţă civilă - 23.11.2020

Recurs în interesul legii. Stabilirea competenței materiale. Efect asupra cauzelor civile în curs de judecată

Sentinţă civilă - 17.10.2019

Litigii de muncă

Sentinţă civilă - 07.08.2019

Conflict negativ de competenţă generat de obiectul dosarului „acţiune pauliană”

Sentinţă civilă - 04.02.2019

Litigii de muncă/Drept procesual civil

Sentinţă civilă - 09.09.2016

Competenţa funcţională a secţiilor tribunalului în ce priveşte cererea de anulare a certificatului de încadrare în grad de handicap a minorului faţă de care s-a luat o măsură de protecţie specială prevăzută de Legea nr. 272/2004 republicată.

Sentinţă civilă - 02.06.2016

Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare privind o hotărâre de declinare de competenţă

Sentinţă civilă - 22.01.2016

Sechestru asigurator. Competenţa de soluţionare. Conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 28.10.2015

Inaplicabilitatea Deciziei nr. 397 din 03.07.2014 a Curţii Constituţionale înainte de publicarea în Monitorul oficial al României, în ce priveşte căile de atac ce pot fi promovate împotriva unei rezoluţii de clasare emise de Inspecţia Judiciară

Sentinţă civilă - 27.10.2015

Aplicarea condiţiilor de dobândire a calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivat prevăzute de Legea nr. 51/1995 la momentul primirii în profesia de avocat, nu a condiţiilor introduse ulterior

Sentinţă civilă - 19.01.2015

Determinarea instanţei competente material să soluţioneze o cerere de chemare în judecată, în situaţia în care una din instanţele implicate în conflictul de competenţă nu a invocat excepţia necompetenţei în termenul prevăzut de lege.

Sentinţă civilă - 27.06.2007

4.Concediere. Cauză de nulitate

Sentinţă civilă - 15.06.2007

Asigurări sociale. Reducerea vârstei de pensionare pentru cadrele militare

Sentinţă civilă - 24.04.2007

Calculul rentei lunare a unui veteran de război în urma intrării în vigoare a Legii nr.210/2004.

Sentinţă civilă - 18.04.2007

Acordarea sporului de 10% din salariul de bază prevăzut de O.G. nr.8/2007, pentru personalul auxiliar de specialitate.