Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 23.09.2021

Urbanism. Certificat de urbanism și autorizație de construire. Lipsa calității procesuale pasive a unității administrativ teritoriale. Obligativitatea documentațiilor de urbanism aprobate la nivelul localității. Modificarea parametrilor urbanistici presta

Hotărâre - 22.09.2021

Contestație decizie de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Trimiterea în judecată a angajatului pentru fapte incompatibile cu funcția deținută

Hotărâre - 11.09.2021

Apel. Noţiunea de persoană vătămată. Omisiune citare. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Hotărâre - 28.07.2021

Apel penal. Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile

Hotărâre - 23.03.2021

Anulare act administrativ. Procedură de transfer a judecătorilor. Efectele deciziei Curții Constituționale de declarare a neconstituționalității dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004. Verificarea legalității actului administrativ prin prisma normel

Hotărâre - 10.03.2021

Funcționari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de călătorie cu avionul în afara teritoriului României. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialității aplicării legii civile. Distincție față de dreptul l

Hotărâre - 02.03.2021

Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probantă a înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării înregistrărilor de către camera de muncă, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada executării contractului de

Hotărâre - 02.03.2021

Contestaţie împotriva deciziei de pensionare; limitele învestirii instanței

Hotărâre - 23.02.2021

Anulare act administrativ. Magistrați. Hotărâre a CSM – Secția pentru Judecători. Cerere de continuare a activității la expirarea mandatului pentru funcția de conducere. Legalitate. Criterii de apreciere a oportunității

Hotărâre - 22.02.2021

Funcționari publici cu statut special. Ajutoare la trecerea în rezervă prevăzute de Legea nr. 284/2010. Raport de serviciu încetat anterior datei de 1 iulie 2017. Efectele abrogării dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010. Aplicare în timp a dispozițiilor

Hotărâre - 16.02.2021

Acțiune în răspundere patrimonială; calculul duratei efective a concediului de odihnă anual; cuantumul sumei de restituit în ipoteza încetării contractului de muncă

Hotărâre - 10.02.2021

Anulare act administrativ. Proces verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare emis de APIA. Momentul de început al curgerii termenului de prescripție în privința constatări creanțelor bugetare. Noțiunea de neregulă. Efectele ordo

Hotărâre - 10.02.2021

Comunicare informații de interes public. Excluderea de la comunicare a informațiilor ce privesc datele personale. Excepție. Procedura acordării gradației de merit. Componența nominală a comisiei de evaluare a dosarelor. Daune morale. Raport de cauzalitate

Hotărâre - 27.01.2021

Refuz nejustificat. Indemnizația pentru creșterea copilului. Noțiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizației. Adeverință emisă ulterior de angajator cuprinzând un cuantum diferit al veniturilor salariale

Hotărâre - 23.01.2021

Anulare act administrativ. Deținerea și uzul armelor letale. Anularea autorizării și permisului de armă. Existența unui pericol social pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor. Mijloace de probă

Hotărâre - 12.01.2021

Contencios administrativ. Acțiune în constatarea intervenirii prescripției extinctive a răspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate

Hotărâre - 12.01.2021

Funcționari publici. Concurs de numire în funcție. Nepromovarea concursului și lipsa actului de numire în funcție. Acțiune în constatare a existenței raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat

Hotărâre - 22.12.2020

Contestaţie cameră preliminară. Limitele obiectului camerei preliminare

Hotărâre - 22.12.2020

Apel. Soluţionarea acţiunii civile. Calculul prejudiciului silvic

Hotărâre - 22.12.2020

Apel penal. Încetarea procesului penal. Retragerea plângerii prealabile. Împăcarea părţilor. Trimiterea cauzei spre rejudecare