Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 16.03.2017

Contestatie la executare. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

Decizie - 15.03.2017

Fond funciar. Hotărârea judecătorească de reconstituire a dreptului de preoprietate. Putere de lucru judecat.

Decizie - 13.03.2017

Grănițuire. Acapararea unor terenuri.

Decizie - 08.03.2017

Poprirea asiguaratorie și poprirea executorie

Decizie - 02.03.2017

Nelegalitatea soluției. Instrumentarea dosarului.

Decizie - 27.02.2017

Competența executorilor judecătorești

Decizie - 23.02.2017

Contestatie la executare. Lămurirea întinderii şi aplicării titlului executoriu în sensul anulării unor clauze contractuale considerate ca fiind abuzive

Decizie - 22.02.2017

Revendicare. Inventarul domeniului public.

Sentinţă civilă - 20.02.2017

Raporturi de muncă. Art.65 alin.2 din Codul muncii.

Decizie - 15.02.2017

Contestație la executare.Apărări care trebuiau făcute cu ocazia soluţionării cauzei în care s-a pronunţat hotărârea. OUG 28-2013

Decizie - 15.02.2017

Partaj. Urmărirea silită.

Decizie - 09.02.2017

Locuințe. Legea nr. 85/1992. Prețul de piață.

Decizie - 09.02.2017

Contestatie la executare. Mandatar persoană juridică. Cererea de executare silită,

Decizie - 01.02.2017

Donații. Dreptul la acţiune revocatorie. Prescripție.

Decizie - 01.02.2017

Contestație la executare.Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită

Decizie - 31.01.2017

Art.23 din Legea 18/1991

Decizie - 30.01.2017

Contestație la executare. Art.648 alin.2 Cod procedură civilă

Decizie - 26.01.2017

Fond funciar. Îndreptăţit la reconstituire.

Decizie - 18.01.2017

Persoane care ocupă fără drept un imobil. Art. 1033 Cpr civ

Decizie - 12.01.2017

Contestație la executare. Taxă de habitat. Decizia de impunere