Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 14.06.2017

Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumpărat din România. Legalitatea refuzului de restituire.

Hotărâre - 06.06.2017

Centrul Școlar de Educație Incluzivă S. Obligarea acestuia la plata unor drepturi în favoarea unor elevi cu cerințe educaționale speciale.

Hotărâre - 30.05.2017

Control fiscal realizat la o persoană fizică autorizată ulterior radierii acesteia din Registrul Comerțului. Legalitate.

Hotărâre - 19.05.2017

Imposibilitatea justificării prețului neobișnuit de scăzut de către un operator economic participant la o procedură de achiziție publică. Legalitatea deciziei de respingere a ofertei ca inacceptabilă.

Hotărâre - 19.05.2017

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contravenție de a solicita instanței de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea acțiunii întemeiată pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004.

Hotărâre - 05.04.2017

Acordarea sporului de salariu aferent titlului științific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Înaltei Curţi.

Hotărâre - 26.01.2016

Procedura insolvenței. Recurs. Contestație împotriva raportului şi a planului de distribuire. Aplicarea dispozițiilor art. 121 alin. 1 și respectiv a art. 123 din Legea nr. 85/2006.

Hotărâre - 25.06.2015

Valorificarea la pensie a adeverinţei eliberată de lichidator după radierea societăţii. Calitatea de deţinător de arhivă.

Hotărâre - 15.06.2015

Acţiunea în anularea Hotărârii Comisiei de Jurisdicţie a Imputaţiilor din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Competenţa materială a curţii de apel de a soluţiona acţiunea pe fond.

Hotărâre - 04.06.2015

Valorificarea la calculul pensiei a sporurilor. Condiţii.

Hotărâre - 02.06.2015

Aplicarea obligatorie a Deciziei nr.53/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Secţii Unite, raţionament continuat prin Decizia nr.33/2008 şi nr.27/2011, aceste decizii statuând asupra inadmisibilităţii acţiunii în revendicare întemei

Hotărâre - 28.05.2015

Poliţist. Indemnizaţie la ieşirea la pensie. Suspendarea acordării acesteia.

Hotărâre - 14.05.2015

Măsuri de protecţie specială reglementate de Legea nr.272/2004; instituirea şi încetarea lor.

Hotărâre - 04.05.2015

Nerespectarea de către organul fiscal a tuturor prevederilor legale privind realizarea inspecţiei fiscale.

Hotărâre - 30.04.2015

Codul de procedură civilă aplicabil se determină în funcţie de momentul sesizării instanţei de fond, iar nu în funcţie de momentul disjungerii unui capăt de cerere care nu este de competenţa instanţei iniţial sesizate şi nici în funcţie de data sesizării

Hotărâre - 30.04.2015

Dovada perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării. Rolul casei de pensii.

Hotărâre - 30.04.2015

Condiţii speciale. Acţiune în constatare întemeiată pe dispoziţiile art. unic din Legea nr.380/2013 prin care s-a modificat şi completat Legea nr.263/2010.

Hotărâre - 21.04.2015

Obligaţia de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanţă. Art. 85 alin. 2 lit. g din noul Cod penal.

Hotărâre - 20.04.2015

Restituire indemnizaţie de şomaj. Condiţii.

Hotărâre - 20.04.2015

Anulare art. 1 pct. 2 aliniat ultim din Anexa 3 a H.C.L. S. nr.103/2011, privind competenţa agenţilor constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului S. de a constata şi aplica sancţiuni contravenţionale.