Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 09.01.2018

Infracţiunea de ,,nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, prevăzută şi pedepsită de art. 342 alin. 2 Codul penal. Elemente constitutive

Sentinţă penală - 09.01.2018

Cerere de reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 168 lit. b Cod penal

Sentinţă penală - 09.01.2018

Contrabandă calificată – participaţie improprie. Introducerea în ţară a unei arme supuse autorizării prin intermediul unei firme de curierat care a acţionat fără vinovăţie. Analiza probelor. Înlăturarea declaraţiilor date de 4 martori în favoarea inculpat

Sentinţă penală - 09.01.2018

Conducere fără permis. Încercarea inculpatului de a zădărnicirea adevărului prin depunerea unui înscris falsificat. Individualizarea pedepsei

Sentinţă penală - 18.05.2017

Confirmare renunţare urmărire penală. Cerere respinsă. Participaţie penală. Înşelăciune.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Vătămare corporală. Conţinutul constitutiv al infracţiunii. Participaţie penală. Schimbare de încadrare din infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art.193 alin.2 Cod penal în infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art.194 alin.1 li

Sentinţă penală - 18.05.2017

Furt calificat prin violare de sediu profesional. Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.228 alin.1 - art.229 alin.1 lit.b, c, d şi alin.2 lit.b Cod penal, în infracţi

Sentinţă penală - 18.05.2017

Contestaţie la executare. Cerere de modificare pedepse. Competenţa teritorială.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Contestaţie în anulare. Admisibilitatea contestaţiei în anulare formulată împotriva încheierii pronunţate în soluţionarea contestaţiilor formulate de deţinuţi conform art.56 din Legea nr.254/2013.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate în procedura prevăzută de art.104 din Legea nr.254/2013. Forţa probantă a actelor întocmite de cadrele penitenciarului. Prezumţia de nevinovăţie.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Infracţiune asimilată infracţiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. Circumstanţe atenuante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Depăşirea termenului legal de o lună prevăzut de art. 466 alin. 1 Cod procedură penală.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Infracţiuneade tâlhărie calificată. Săvârşirea infracţiunii de către un inculpat major împreună cu un inculpat minor

Sentinţă penală - 18.05.2017

Viol asupra unui minor. Conţinutul infracţiunii. Necesitatea aplicării unei pedepse. Individualizare.

Sentinţă penală - 18.05.2017

Plângere împotriva soluţiei de clasare admisă. Abandon de familie

Sentinţă penală - 05.05.2016

Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Admiterea plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată

Sentinţă penală - 05.05.2016

Anularea sancţiunii disciplinare aplicate deţinutului

Sentinţă penală - 05.05.2016

Agresiune sexuală asupra fiicei. Rele tratamente aplicate minorilor. Concurs de infracţiuni. Element material. Individualizarea pedepselor

Sentinţă penală - 05.05.2016

Lovire sau alte violenţe. Amânarea aplicării pedepsei. Achitare ca urmare a aplicării principiului in dubio pro reo.

Sentinţă penală - 05.05.2016

Infracţiuni de contrafacere. Respingerea plângerii împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală