Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 30.06.2020

Opoziţie la executare vs. Contestaţie la executare

Hotărâre - 30.06.2020

Constatare nulitate absolută contract pentru lipsa consimţământului, radiere contract din evidenţele unei instituţii publice

Decizie - 30.06.2020

Lipsa calităţii procesuale active în cazul unei cereri de reexaminare ajutor public judiciar pentru ajutorul public judiciar acordat unei alt participant

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Executare silită. Executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Contestație la executare.

Hotărâre - 30.03.2020

Pretenţii

Hotărâre - 30.03.2020

Succesiuni

Hotărâre - 26.03.2020

Plângere contravențională

Hotărâre - 20.03.2020

Daunele moratorii pentru executarea cu întârziere a obligației contractate

Hotărâre - 16.03.2020

Plângere contravenţională. Înlocuire amendă cu avertisment

Hotărâre - 16.03.2020

Anulare menţiune act de stare civilă

Hotărâre - 16.03.2020

Ordonanţă de plată. Renunţare la judecată

Hotărâre - 06.03.2020

Menținere poprire

Hotărâre - 04.03.2020

Constatarea intervenirii prescripției extinctive

Hotărâre - 27.02.2020

Contestație la executare formulată împotriva procesului-verbal întocmit în procedura specială a asigurării de probe de către executorul judecătoresc

Hotărâre - 27.02.2020

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Hotărâre - 27.02.2020

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Hotărâre - 20.02.2020

Ordonanță de plată

Hotărâre - 14.02.2020

Evacuare

Hotărâre - 11.02.2020

contestaţie la executare specială , art.906 alin.5 Codul de procedură civilă