Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Actiune în constatare.Cf. deciziei RIL nr.2/2016, rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ord. nr.50/1990, CJP are calitate procesuală p

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Cerere in anulare

Sentinţă civilă - 01.02.2019

Nulitate act juridic

Sentinţă civilă - 27.11.2018

Ac'iune ]n constatare

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Sentinţă civilă - 24.10.2018

Excepția lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei calității procesuale pasive. Obligarea la plata despăgubirilor civile catre asigurator si la plata reprezentând dobândă calculată de la data plăţii efectuate până la data introducerii preze

Sentinţă civilă - 18.10.2018

Anulare act - Hotărâre Adunare Generală a societăţii...

Sentinţă civilă - 17.09.2018

ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Sentinţă civilă - 07.09.2018

Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului

Sentinţă civilă - 06.09.2018

FOND FUNCIAR

Sentinţă civilă - 06.09.2018

ORDIN DE PROTECŢIE

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Acţiune în răspundere delictuală

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Acţiune civilă în constatare - pretenţii

Sentinţă civilă - 28.06.2018

FOND FUNCIAR

Sentinţă civilă - 31.05.2018

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 18.05.2018

constatare nulitate absolută titluri de proprietate

Sentinţă civilă - 16.05.2018

Obligativitatea motivării actului admministrativ. Certificat de handicap nemotivat. Admitere acțiune în anulare.

Sentinţă civilă - 14.05.2018

DREPT CIVIL – ACȚIUNE ÎN ANULARE

Sentinţă civilă - 11.05.2018

constatare nulitate absolută Titlu de propr.

Sentinţă civilă - 04.05.2018

Acţiune în constatare