Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.10.2015

Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

Sentinţă civilă - 13.10.2015

Pretenţii

Sentinţă civilă - 03.09.2015

Ordin de protecţie

Sentinţă civilă - 06.04.2015

Pretenţii şi obligaţie de a face

Sentinţă civilă - 04.02.2015

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 19.01.2015

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 12.01.2015

Contestaţia la executare formulată împotriva executării silite a ordonanţei de plată

Sentinţă civilă - 26.02.2014

Răspundere civilă delictuală

Sentinţă civilă - 17.02.2014

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 17.02.2014

Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă - 15.01.2014

Executare silită.

Sentinţă civilă - 18.11.2013

Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă - 09.10.2013

Pretenţii.Constatarea caracterului abuziv al unor clauze prevăzute în contractul de credit de consum încheiat între consumator şi o instituţie financiară nebancară.

Sentinţă civilă - 25.09.2013

Fond funciar.Reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţelor de teren ce exced suprafeţei validate, în condiţiile în care nu s-a formulat o nouă cerere de reconstituire.

Sentinţă civilă - 08.05.2013

Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă - 27.02.2013

Obligaţia de a face

Sentinţă civilă - 29.01.2013

Revizuire sentinţă civilă

Sentinţă civilă - 19.09.2012

Constatare nulităţii absolute parţiale a unui titlu de proprietate emis pentru o suprafaţă de teren ocupată de instalaţiile aferente unei staţii electrice de utilitate publică.

Sentinţă civilă - 09.07.2012

Titlul de proprietate, modalitatea de emitere atunci când persoana care a formulat cerere de reconstituire a decedat dupa validarea cererii si înainte de emiterea titlului. Aplicabilitatea dispozitiilor art.8 si 13 din Legea 18/1991.

Sentinţă civilă - 02.07.2012

Partaj bunuri comune; cerere reconvenţională constatare simulaţie, respinsă