Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.11.2021

Art.78 alin.1 din C.pr.civ. Introducerea din oficiu în cauză a altor persoane. Instanța poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, fără acordul părților, doar în condițiile prev. de art.78 alin.1 din C.prc.civ. Astfel, în procedura contencioasă

Sentinţă civilă - 11.11.2021

Pretenții. Criterii de acordare a despăgubirilor pentru prejudiciul material și pentru cel moral.

Sentinţă civilă - 15.07.2021

CIVIL.FOND FUNCIAR.OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI

Decizie - 24.06.2021

Expropriere. Modul de stabilire al despăgubirilor cuvenite expropriatului, raportat la dispoziția legală incidentă din momentul transferului dreptului de proprietate, necontestat, în lipsa unui apel declarat de acesta

Sentinţă civilă - 22.06.2021

Pretenții

Hotărâre - 16.06.2021

Acordare despăgubiri morale pentru prejudiciul de imagine cauzat prin postări pe Facebook.

Sentinţă civilă - 14.06.2021

Imbogatire fara justa cauya

Hotărâre - 08.06.2021

Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.Daune interese

Sentinţă civilă - 28.05.2021

Pretenţii

Sentinţă penală - 26.05.2021

Rejudecare - acţiune civilă admisă

Hotărâre - 25.05.2021

Teren afectat de utilităţi publice anterior intrării în vigoare a noului Cod civil şi a Legii nr. 241/2006. Dreptul la despăgubire al proprietarului terenului aservit

Decizie - 06.05.2021

Dreptul muncii

Decizie - 23.04.2021

Obligația debitorului de a plăti penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 09.04.2021

Pretenţii-indeplinirea conditiilor contractuale in materia asigurarilor de bunuri,in contextul in care s-a produs riscul asigurat in dauna persoanei asigurate

Decizie - 07.04.2021

Evaluarea daunelor morale suferite de victima unui accident rutier. Folosirea în proces a Ghidului pentru soluționarea daunelor morale (studiu privind practica națională și europeană în materie, sinteză și recomandări pentru soluționarea daunelor morale s

Sentinţă civilă - 19.03.2021

Drepturi bănești. Răspunderea patrimonială a angajatorului pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale în contextul reglementărilor actuale.

Hotărâre - 09.03.2021

Răspundere civilă delictuală. Calitate procesuală pasivă. Culpă concurentă. Stabilire despăgubiri

Sentinţă civilă - 23.02.2021

Pretenţii

Hotărâre - 19.02.2021

Schimbare încadrare juridică în sensul reținerii unei singure infracțiuni de tâlhărie pentru fiecare inculpat. Acordarea integrală a daunelor materiale solicitate de partea civilă. Inexistența unui prejudiciu nepatrimonial cauzat părții civile

Hotărâre - 17.02.2021

Acțiune în constatare - daune morale