Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 12.12.2018

Inculpat de cetăţenie străină care înţelege limba română vorbită, însă nu înţelege scrisul în limba română. Aducerea la cunoştinţă de către organele de urmărire penală, în scris, în limba română, a dreptului de a beneficia în mod gratuit de un interpret

Decizie - 12.12.2018

Infractiune de lovire sau alte violente. Vinovătia inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale.

Hotărâre - 05.12.2018

Furt

Decizie - 05.12.2018

Greşita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicităţii obiective a faptei. Nelegalitatea soluţiei dispuse în privinţa cauţiunii

Sentinţă penală - 28.11.2018

ÎNCHEIERE FINALĂ – CAMERA PRELIMINARĂ

Sentinţă penală - 28.11.2018

Ultraj. Neretinerea circumstantei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. referitoare la imprejurarile legate de faptele comise care diminueaza gravitatea. Amanarea aplicarii pedepsei. Constatarea incetarii de drept a masurii preventive a control

Hotărâre - 27.11.2018

Ordonanţă preşedinţială

Hotărâre - 26.11.2018

Netemeinicia evaluării condiţiei de proporţionalitate a măsurii preventive cu scopul urmărit prin aceasta, prin raportare la jurisprudenţa CEDO

Decizie - 21.11.2018

Noţiunea de drum public, ca situaţie premisă a infracţiunii de conducere a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal. Criterii de apreciere a caracterului de drum public. Criterii de apreciere a cunoaşterii

Sentinţă penală - 13.11.2018

Purtare abuzivă. Coautorat. Persoane aflate sub supravegherea sau în custodia autorităţilor poliţieneşti. Folosirea forţei. Explicaţie plauzibilă în ceea ce priveşte cauzele vătămărilor persoanei vătămate. Sarcina probei. Jurisprudenţa CEDO. Latura civilă

Sentinţă penală - 05.11.2018

Infracţiuni

Sentinţă penală - 03.11.2018

Sesizare cu acord de recunoastere a vinovatiei

Hotărâre - 02.11.2018

Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, inculpatul a folosit fără drept carduri bancare pentru ridicare de bani

Sentinţă penală - 02.11.2018

Accident de circulatie. Culpa soferului de pe ambulantă. Inexistenta unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulan?ă. Respectarea principiului prezumtiei de nevinovă?ie. Achitare.

Sentinţă penală - 01.11.2018

Schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de talharie calificata, prev. si ped. de art. 233 C.pen. coroborat cu art. 234 alin. 1 lit. a, d si f C.pen., cu aplic. art. 77, lit. a si d C.pen. si cu aplicarea 46 alin2 Cod Penal, in infractiunile de lov

Decizie - 30.10.2018

Efectuare neautorizată de operațiuni cu substanțe psihoactive.

Decizie - 29.10.2018

Fapta de nerespectare a limitelor de hotar stabilite printr-o sentinţă a instanţei civile prin care s-a admis o acţiune în grăniţuire nu constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti prev. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.

Sentinţă penală - 26.10.2018

Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară - trimitere spre rejudecare pentru ca judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond să se pronunţe asupra solicitărilor inculpatului

Hotărâre - 24.10.2018

Tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier național. Nelegalitate. Crearea unei lex tertia, corecta aplicare a deciziei nr. 265/2014 a CCR; încadrările juridice ale infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier naționa

Decizie - 24.10.2018

Imposibilitatea reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penală în cazul infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006