Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.05.2022

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ – DEPĂŞIREA LIMITEI LEGALE DE VITEZĂ – EROARE DE MĂSURARE A APARATULUI RADAR, AUTOTESTAREA, EXISTENŢA UNOR INFLUENŢE NATURALE

Hotărâre - 23.03.2022

CIVIL.PLANGERE CONTRAVANTIONALĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 102 ALIN. 3 LIT. A DIN OUG NR. 185/2002 – INLĂTURAREA SANCȚIUNII COMPLEMENTARE A SUSPENDARII DREPTULUI DE A CONDUCE PE O PERIOADA DE 90 ZILE

Hotărâre - 08.12.2021

CIVIL.ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Hotărâre - 06.05.2021

CIVIL.ANULARE CERTIFICAT DE MOSTENITOR

Hotărâre - 23.03.2021

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE

Hotărâre - 23.03.2021

CIVIL.ANULARE ACŢIUNE

Hotărâre - 08.09.2020

CIVIL.ANULARE ACŢIUNE

Hotărâre - 19.03.2020

Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi

Hotărâre - 20.02.2020

Civil

Hotărâre - 19.02.2020

Dare in plata

Hotărâre - 23.01.2020

Drept civil-actiune in anulare

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Hotărâre - 20.11.2019

Revizuire. Motivul de revizuire prevăzut de disp. art. 509 al. 1 pct. 1 Cod pr. civ. Invocarea din oficiu a unei excepţii procesuale. Principiul disponibilităţii în procesul civil.

Hotărâre - 06.11.2019

Acţiune în simulaţie. Excepţia lipsei de interes. Condiţiile pentru existența unui interes în stabilirea naturii juridice reale a contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind în fapt o donaţie în ceea ce priveşte reclamanţii, descendenţii de gradul 1 ai vâ

Hotărâre - 26.09.2019

Civil - actiune petitorie

Hotărâre - 26.06.2019

Contestaţie

Hotărâre - 21.06.2019

Acţiune în declararea simulaţiei

Hotărâre - 14.05.2019

Acţiune în constatare

Hotărâre - 24.04.2019

Revendicare imobiliară

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.