Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 08.09.2020

CIVIL.ANULARE ACŢIUNE

Hotărâre - 19.03.2020

Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi

Hotărâre - 23.01.2020

Drept civil-actiune in anulare

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Hotărâre - 20.11.2019

Revizuire. Motivul de revizuire prevăzut de disp. art. 509 al. 1 pct. 1 Cod pr. civ. Invocarea din oficiu a unei excepţii procesuale. Principiul disponibilităţii în procesul civil.

Hotărâre - 06.11.2019

Acţiune în simulaţie. Excepţia lipsei de interes. Condiţiile pentru existența unui interes în stabilirea naturii juridice reale a contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind în fapt o donaţie în ceea ce priveşte reclamanţii, descendenţii de gradul 1 ai vâ

Hotărâre - 26.09.2019

Civil - actiune petitorie

Hotărâre - 26.06.2019

Contestaţie

Hotărâre - 21.06.2019

Acţiune în declararea simulaţiei

Hotărâre - 14.05.2019

Acţiune în constatare

Hotărâre - 24.04.2019

Revendicare imobiliară

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.

Hotărâre - 22.01.2019

Drept Civil-actiune in daune contractuale

Hotărâre - 17.12.2018

Rezoluţiune contract

Hotărâre - 25.10.2018

Contestaţie la executare

Hotărâre - 19.10.2018

Fond funciar legea 10/2001

Hotărâre - 15.10.2018

Acţiune în răspundere delictuală

Hotărâre - 04.07.2018

CIVIL LIPSA INDIVIDUALIZĂRII SANCȚIUNILOR APLICATE PENTRU MAI MULTE FAPTE PRIN ACELAȘI PROCES VERBAL DE CONTRAVENȚIE

Hotărâre - 04.07.2018

CIVIL CONSFINȚIRE ACORD MEDIERE ANTECONTRACT VÂNZARE

Hotărâre - 04.07.2018

CIVIL ANULARE CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE PENTRU LIPSA DISCERNĂMÂNTULUI