Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2021

Cale de atac dosar achiziții publice. Limitele judecării unei căi de atac determinate de ceea ce s-a judecat la prima instanță. Formulare împotriva aceleiași sentințe și a căii de atac a apelului și a căii de atac a recursului.

Decizie - 20.05.2020

Drept fiscal. Dreptul de a stabili obligații fiscale. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție

Decizie - 25.06.2019

Drept administrativ. Achiziţii publice. Drept procesual civil

Hotărâre - 30.05.2019

Drept administrativ. Dreptul familiei. Dreptul minorului la liberă circulație. Refuz nejustificat al autorității de a emite actul administrativ constând în pașaportul simplu electronic.

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.02.2019

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombusti

Decizie - 29.01.2019

Tăiere ilegală de arbori, sancţiune contravenţională, ne bis in idem.

Decizie - 18.09.2018

Art. 148 alin. (1) şi (2) C.pr.civ. Cerere adresată instanţei prin înscris în formă electronică. Semnătura electronică. Semnătura fotocopiată. Excepţia nulităţii apelului pentru lipsa semnăturii.

Decizie - 29.03.2018

Domeniu: Taxare inversă; Accesorii; Incidență Legea nr. 29/2018

Decizie - 05.10.2017

Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achiziţiile publice

Decizie - 11.09.2017

Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ

Decizie - 07.09.2017

Prin obligaţia autorităţii publice de a comunica informaţiile de interes public solicitate nu se înţelege obligaţia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfăşurată.

Decizie - 21.07.2017

Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achiziţiile publice

Decizie - 01.07.2015

Achiziţii publice. Prin contestaţie sunt aduse critici ofertei declarate câştigătoare.

Decizie - 15.05.2014

Exequator. Acte care pot fi recunoscute în această procedură.

Decizie - 19.04.2013

Achizitii publice. Pretentii.

Decizie - 18.02.2013

Act administrativ.

Decizie - 07.02.2013

Act administrativ. Efectele unei diplome de licenţă ce nu a fost revocată sau anulată.

Decizie - 28.01.2013

Dreptul prefectului de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale. Actele de dreptul muncii – exceptate de la controlul instanţei de contencios administrativ.

Decizie - 07.01.2013

Inexistenţa posibilităţii autorităţii/instituţiei publice de a opta între formularea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect pretenţii şi emiterea unei decizii sau ordin de imputare pentru recuperarea unei creanţe rezultând dintr-un raport de s