Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 15.07.2020

Refuz soluționare cerere. Acțiune inadmisibilă

Hotărâre - 17.06.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție plata eșalonată a unor drepturi de natură salarială

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 12.03.2020

Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de

Hotărâre - 10.03.2020

Contestație administrativ fiscală. Decizie de impunere de stabilire a accesoriilor pentru obligații fiscale principale pentru executarea cărora au fost indisponibilizate sume de bani. Compensarea cu dobânda fiscală datorată pentru sumele indisponibilizate

Hotărâre - 09.03.2020

Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Hotărâre - 26.02.2020

Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Hotărâre - 25.02.2020

Contestație administrativ-fiscală. Cerere de obligare a organului fiscal competent la soluționarea contestației. Acțiune formulată în interiorul termenului de 6 luni de la depunerea contestației

Hotărâre - 30.01.2020

Hotarare act autentic

Hotărâre - 15.01.2020

Contestație administrativ fiscală. Suspendare soluționare contestație administrativă. Condiții legale. Dreptul de apreciere al organului fiscal. Infracțiune care se referă la mijloacele de probă. Înrâurire hotărâtoare

Hotărâre - 15.01.2020

Funcționari publici. Agent de poliție. Trecere în corpul ofițerilor de poliție. Grad profesional. Vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite. Norme tranzitorii. Calitatea procesuală pasivă a Ministrului Afacerilor Interne

Hotărâre - 20.12.2019

Atragere răspundere solidară. Dovada relei credinţe.

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare act administrativ faţă de lipsa motivării

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Hotărâre - 17.09.2019

Competenţa Consiliului Naţional pentru Combaterea discriminării de a dispune evacuarea dintr-un imobil.

Hotărâre - 30.05.2019

Drept administrativ. Dreptul familiei. Dreptul minorului la liberă circulație. Refuz nejustificat al autorității de a emite actul administrativ constând în pașaportul simplu electronic.

Hotărâre - 09.05.2019

Suspendare de drept mandat de consilier local care a fost condamnat prin hotărâre penală rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate fiind suspendată sub supraveghere executarea pedepsei aplicate.

Hotărâre - 06.03.2019

Anulare hotărâre a consiliului local municipal prin care a fost aprobat un plan urbanistic zonal. Solicitare introducere in cauză a Prefectului judetului Constan?a. Inadmisibilitate. Existenta unei distinctii clare între două institutii – cont. si tutela

Hotărâre - 12.12.2018

Finanțare nerambursabilă pentru proiect POSDRU. Contestație proces-verbal de constatare a neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare. Eligibilitate cheltuieli salariale efectuate cu angajarea unor experți pe termen scurt implicați în proiect