Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.12.2020

Condiții de eliberare a pașaportului simplu pentru cetățenii români minori, reglementate de art.17 alin. (1) lit. a din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români și Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005, apro

Decizie - 16.12.2020

Obiectul acțiunii în contencios administrativ. Caracterul justificat sau nejustificat al refuzului pârâtului de a comunica documente care nu au fost întocmite sau pe care nu le deține.

Decizie - 16.12.2020

TVA. Exercitarea dreptului de deducere. Servicii de consultanţă juridică care au fost efectiv prestate, dar care nu sunt destinate utilizării în folosul operațiunilor taxabile de către reclamanta Întreprindere individuală.

Decizie - 16.12.2020

Litigiu de muncă. Competență materială , anulare ordin de stabilire funcție de conducere. Modificare contract individual de muncă în perioada în care este suspendat de drept. Aviz consilier juridic.

Decizie - 14.12.2020

Restituirea taxelor de poluare plătite conform dreptului intern, dar nedatorate din perspectiva dreptului Uniunii. Aplicarea OUG nr.52/2017 în lumina Cauzei C – 677/2019 Valoris.

Decizie - 14.12.2020

Competența legislativului local de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al unității administrativ teritoriale în accepțiunea noului Cod Administrativ.

Decizie - 10.12.2020

Interpretarea contractului de concesiune. Adaptarea contractului.

Decizie - 23.11.2020

Încetarea raportului de serviciu al funcționarului de sex feminin prin atingerea vârstei de pensionare. Aplicarea Deciziei nr.378/2018 a Curții Constituționale a României cu privire la art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003, precum

Decizie - 16.11.2020

Prescripția dreptului de a stabili creanța fiscală și prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale. Natura juridică a despăgubirilor acordate de instanța penală în soluționarea laturii civile a cauzei. Aplicarea Deciziei nr.17/20

Decizie - 05.11.2020

Acţiune având ca obiect constatarea dobândirii prin edificare a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi dreptul de superficie asupra terenului.

Decizie - 27.10.2020

Determinarea caracterului actului administrativ. Inadmisibilitatea atacării cu excepția de nelegalitate prevăzută de art.4 din Legea nr.554/2004, a actului administrativ normativ.

Decizie - 21.10.2020

Necomunicarea deciziei de concediere de către angajator salariatului concediat. Nulitate absolută a decizie de concediere.

Decizie - 21.10.2020

Solicitare grefier pensionar de obligare a fostului angajator la eliberarea unei adeverințe care să ateste VRS 484,18 lei, când se referă la VRS din hotărâri judecătorești care vizează alte persoane.

Decizie - 14.10.2020

Condiții de deducere a TVA. Obligaţia de a prezenta documente justificative din care să rezulte că achizițiile au fost în folosul operațiunilor taxabile şi în beneficiul contribuabilului, art. 145 şi 146 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Decizie - 14.10.2020

Principiul proporționalității reglementat în OUG nr.66/2011, condiții care trebuie îndeplinite pentru aplicarea acestuia.

Decizie - 06.10.2020

Activitate impozabilă. Admisibilitatea petitului având ca obiect anularea Raportului de inspecție fiscală care a stat la bata emiterii Decizii de impunere. Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale în accepțiunea art. 91 alin. 2 și 3 din OUG nr.9

Decizie - 01.10.2020

Litigiu de muncă. Acțiune privind acordarea sporului salarial pentru condiții vătămătoare de muncă în cuantum maxim. Ordine emise nelegal.

Decizie - 01.10.2020

Cheltuieli de judecată pe cale separată. Temeinicia cererii. Dobânda legală penalizatoare. Principiul proporționalității. Compensarea legală.

Decizie - 30.09.2020

Insolvență. Interpretarea și aplicarea art.75 din Legea nr.85/2014 privind măsurile procesuale pe care le poate dispune instanța de judecată – încetarea acțiunii sau suspendarea judecății – în situația în care pârâta – societate comercială este în stare d

Decizie - 29.09.2020

Solicitarea de echivalare a soldei de funcţie cu salariul de bază minim brut în ţară. Netemeinicie.