Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 14.12.2017

Noţiunea de provocare în lumina jurisprudenţei CEDO.

Sentinţă penală - 02.11.2017

Aplicarea art. 90 lit. c Cod procedură penală privind asistenţa juridică obligatorie se realizează în raport de fiecare din legile penale aplicabile.

Sentinţă penală - 17.03.2017

Legătura de cauzalitate între fapta inculpatului şi rezultatul produs.

Sentinţă penală - 14.02.2017

Aplicarea unei pedepse mai reduse decât cea menţionată în acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Sentinţă penală - 11.03.2016

Revizuire. Declararea neconstituţionalităţii unor texte de lege. Legislaţie relevantă: art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

Sentinţă penală - 04.03.2016

Conflict de competenţă. Întreruperea cursului justiţiei. Legislaţie relevantă: art. 5491 Cod procedură penală; art. 40 alin. 4 Cod procedură penală

Sentinţă penală - 26.08.2014

Recunoaşterea hotărârii în lipsa consimţământului persoanei condamnate

Sentinţă penală - 06.05.2014

Măsura de siguranţă a confiscării extinse în cazul condamnării pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal.

Sentinţă penală - 06.05.2014

Încadrarea juridică dată faptelor de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal

Sentinţă penală - 06.05.2014

Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal.

Sentinţă penală - 28.08.2013

Retragerea unui mandat european de arestare, în temeiul dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 302/2004, republicată, ca urmare, a renunţării la executarea acestuia de către autoritatea care l-a emis, după ce s-a dispus de către autorităţile judiciare din Ro

Sentinţă penală - 20.02.2013

Laboratoarele din cadrul Serviciilor Medico Legale Judeţene care nu au înfiinţate, prin hotărârea direcţiilor judeţene de sănătate publică şi cu avizul institutelor de medicină legală competente, laboratoare de specialitate cum ar fi cele prevăzute în ar

Sentinţă penală - 16.03.2011

Şantaj. Elemente constitutive.

Sentinţă penală - 16.03.2011

Şantaj. Elemente constitutive.

Sentinţă penală - 29.09.2009

Amânarea predării persoanei extrădate

Sentinţă penală - 25.03.2008

Mandat european de arestare. Solicitarea de a fi arestat, pentru aceleaşi motive şi în aceeaşi cauză în care mai fusese arestat preventiv, anterior, pe o durată de 3 ani şi 4 luni. Refuzul predării persoanei solicitate pe motivul că sunt încălcate ...

Sentinţă penală - 05.03.2008

Art. 254 Cod penal. Conţinutul constitutiv al infracţiunii. Lipsa condiţiei esenţiale ca banii sau foloasele să fie pretinse de funcţionar în scopul prev. de art. 254 Cod penal; consecinţe

Sentinţă penală - 29.01.2008

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar formulată a doua zi după arestarea preventivă. Aprecierea asupra temeiurilor în baza cărora s-a dispus măsura privativă de libertate, precum şi asupra condiţiilor prev. de art.1602 alin.2 Cod proced...

Sentinţă penală - 22.09.2006

Conflict negativ de competenţă.

Sentinţă penală - 03.03.2006

Arestare preventivă. Respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului pentru că temeiul de fapt al arestării preventive, propuse a se lua de către instanţă, este diferit de cel arătat de parchet.