Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 15.07.2020

Refuz soluționare cerere. Acțiune inadmisibilă

Hotărâre - 17.06.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție plata eșalonată a unor drepturi de natură salarială

Decizie - 28.02.2020

Deductibilitate TVA. Principiului neutralității TVA

Decizie - 28.02.2020

Obligarea autorității publice, de către instanța de judecată, să efectueze o operațiune administrativă

Decizie - 26.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție de imputare

Decizie - 12.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Menținerea în funcție până la împlinirea vârstei de 65 de ani, vârsta standard de pensionare pentru bărbați, diferită de cea aplicabilă în cazul femeilor – 63 de ani

Decizie - 12.02.2020

Contestație în anulare

Decizie - 17.01.2020

Capacitatea administrativă a autorităţii publice

Decizie - 17.01.2020

În cazierul fiscal sunt înscrise mențiuni privitoare la fapte și nu mențiuni privitoare la sancțiuni, indiferent dacă acestea din urmă au natură penală sau contravențională

Decizie - 06.11.2019

Refuz soluționare cerere

Decizie - 10.10.2019

Procedura de cercetare a averilor

Decizie - 09.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de instituire măsuri asiguratorii emisă de ANAF

Decizie - 04.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de plată emisă de A.P.I.A.

Decizie - 27.09.2019

Recurs contencios administrativ. Litigii Curtea de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Anulare act emis de Curtea de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Formularea unei plângeri la Primăria comunei, împotriva dispoziției emise de către primar, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia, echivalează cu respectarea dispozițiilor legale impuse în acest sens

Decizie - 23.09.2019

Recurs contencios administrativ. Refuz soluționare cerere

Decizie - 20.09.2019

Impresariat artistic

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Decizie - 11.09.2019

Apel. Procuror care nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 791 din Legea nr. 304/2004. Inadmisibilitate. Extinderea prin apel a limitelor sesizării instanței