Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 03.11.2021

Cerere lămurire dispozitiv. Explicitarea modalității de calcul a dobânzii legale penalizatoare, prin raportare la art. 3 din O.G. nr. 13/2011

Hotărâre - 22.10.2021

10.Cerere de înfiinţare a popririi asigurătorii și înfiinţare a unui sechestru asigurător. Condiții. Proba necesităţii luării acestei măsuri şi a riscurilor de nerealizare a creanţei

Hotărâre - 14.10.2021

8.Procedura specială a evacuării. Cerere de intervenție accesorie

Hotărâre - 13.10.2021

1.Procedura specială a evacuării. Neîndeplinirea condiţiei privind încetarea titlului locatarului sau inexistenţa acestuia

Hotărâre - 12.10.2021

3.Contestație la executare. Modalitatea de calcul a dobânzii legale. Element de extraneitate. Netemeinicia contestării cheltuielilor de executare silită.

Hotărâre - 12.10.2021

4.Contestație la executare. Plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc

Hotărâre - 05.10.2021

9.Contestație la executare. Excepția tardivității. Nelegalitatea şi netemeinicia procesului-verbal de contravenţie ce constituie titlu executoriu - art. 713 alin. 2 din Codul de procedură civilă

Hotărâre - 01.10.2021

6.Plângere contravențională. Lipsa declarației pe propria răspundere - art. 28 alin. 1 din OUG nr. 1/1999. Incidența Decizia CCR de neconstituționalitate din 152 din 06.05.2020

Hotărâre - 27.09.2021

Cerere de restituire cauțiune. Art. 1064 C.proc.civ.

Hotărâre - 22.09.2021

5.Plângere contravențională - Legea nr. 123/2012 – Obligația de a nu utiliza practici comerciale incorecte sau înșelătoare în relația cu clienții finali din portofoliu propriu

Hotărâre - 22.09.2021

1.Ordonanţă de plată. Tranzacţie. Penalităţi ex lege

Hotărâre - 22.09.2021

2.Pretenţii. Chemare în garanţie a cesionarului iniţial. Cesiune de creanţă succesivă. Inaplicabilitate art. 1583 C.Civ.

Hotărâre - 22.09.2021

2.Cerere de reexaminare împotriva modului de calcul a taxei de timbru. Diferenţa dintre art. 5 alin. (1) lit. f) şi art. 5 alin. (2) din O.U.G. 80/2013 – Partaj

Hotărâre - 22.09.2021

7.Ordonanţă preşedinţială. Competenţă

Hotărâre - 22.09.2021

10.Renunţare la judecată anterior primului termen de judecată acordat. Dreptul de dispoziţie al părţii.

Hotărâre - 06.09.2021

4.Procedura specială a evacuării. Incidenţa dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 C.pr.civ

Hotărâre - 02.09.2021

5.Hotărâre care să ţină loc de act autentic. Aplicabilitate Cod civil de la 1864. Inadmisibilitate petit având ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate

Hotărâre - 19.08.2021

1.Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Raportare la valoarea contractului a cărui anulare se solicită. Beneficiul realizat (Dosar nr. 21438/299/2021/a1– Încheierea civilă din data de 19.08.2021)

Hotărâre - 19.08.2021

5.Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Raportare la valoarea contractului a cărui anulare se solicită. Beneficiul realizat

Hotărâre - 17.08.2021

7.Cerere necontencioasă. Restituire taxă de timbru în temeiul art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, proporţional cu valoarea pretenţiilor admise prin intermediul contestaţiei la executare.