Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 11.11.2011

Plângere contravenţională. Lipsa din cuprinsul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a menţiunilor privind codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientei. Nulitate relativă.

Sentinţă civilă - 11.11.2011

Ordonanţă de plată. Penalităţi de întârziere stipulate în facturi. Imposibilitate de acordare în absenţa clauzei penale.

Sentinţă civilă - 11.11.2011

Încuviinţarea executării silite. Antecontract de vânzare-cumpărare. Lipsa unui titlu executoriu.

Sentinţă penală - 02.06.2010

Există coautorat atunci când agresorii acţionează împreună, lovind concomitent victima în cadrul unei acţiuni indivizibile şi în realizarea intenţiei lor de a produce vătămări, fiind conştienţi de urmările faptei lor dorind sau acceptând producerea a...

Sentinţă civilă - 09.04.2010

Contestaţie la executare . Imposibilitatea invocării pe calea contestaţiei la executare a unor apărări de fond împotriva unui titlu executoriu reprezentat de un bilet la ordin.

Hotărâre - 01.04.2010

Respingere încuviinţare părăsire localitate în temeiul art. 145 Cod procedură penală . Inexistenţa motivelor temeinice care să impună încuviinţarea părăsirii localităţii

Sentinţă civilă - 11.02.2010

Imprumut acordat unuia dintre soti. Proba contractului de imprumut.Calitate procesuala pasiva .Sechestru asigurator pe bunurile proprii ale celuilalt sot .

Sentinţă civilă - 16.11.2009

Aplicarea de către agentul constatator a unei singure sancţiuni pentru două fapte contravenţionale. Nulitate. Imposibilitatea instanţei de a verifica individualizarea sancţiunii de către agentul constatator

Sentinţă penală - 30.07.2009

Revocare liberare condiţionată. Contopirea pedepsei aplicate prin hotărâre cu restul rămas neexecutat şi deducerea reţinerii şi arestării preventive din pedeapsa ce urmează a fi aplicată.

Hotărâre - 06.05.2009

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Contract de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare pentru teren arabil extravilan.

Hotărâre - 30.04.2009

Proces-verbal de contravenţie legal întocmit. Plîngere respinsă întrucît petentul nu a reusit să combată probele certe de vinovăţie prezentate de intimat, contractul de vînzare-cumpărare a autoturismului neîntrunind condiţiile de opozabilitate faţă d...

Sentinţă civilă - 01.04.2009

Proces verbal de contravenţie anulat. Inexistenţa dovezilor care să susţină procesul verbal de contravenţie.

Hotărâre - 05.03.2009

Nulitatea absolută certificat de moştenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil.

Hotărâre - 05.02.2009

Contestaţie la executare. Perimarea executării silite. Emiterea unei somaţii de plată după constatarea perimării executării silite.

Sentinţă civilă - 17.04.2008

Nulitate contract de vânzare cumpărare. Calitatea de chiriaş a cumpărătorului.