Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 21.09.2022

Evaziune fiscală

Sentinţă civilă - 23.08.2022

Refuz acordare drepturi persecutaţi politic - Decret Lege nr. 118/1990

Sentinţă penală - 30.06.2022

Constatarea prescripţiei executării pedepsei

Decizie - 26.05.2022

Anulare proces-verbal de contravenţie

Sentinţă civilă - 29.03.2022

Litigiu privind funţionarii publici

Sentinţă penală - 23.03.2022

Reabilitare

Sentinţă civilă - 22.03.2022

Suspendare act administrativ

Sentinţă civilă - 25.01.2022

Comunicare informaţii de interes public şi obligarea pârâţilor la plata daunelor morale.

Sentinţă civilă - 20.01.2022

Repunere în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă

Sentinţă civilă - 16.12.2021

Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă - 04.11.2021

Cerere cu valoare redusă

Sentinţă civilă - 28.10.2021

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 06.10.2021

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 27.09.2021

Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă - 27.09.2021

În cadrul procedurii simplificate de faliment declanşată faţă de P.F.A. este posibilă antrenarea răspunderii solidare a persoanei fizice, titulară a P.F.A., pentru obligaţiile asumate de P.F.A., în limita sumelor înscrise în tabelul de creanţe şi rămas

Sentinţă civilă - 17.08.2021

În cadrul opoziţiei la dizolvare exercitate împotriva unei hot. A.G.A. a unui S.R.L., limita în care se poate acoperi eventualul prejudiciu cauzat creditorilor este dat de întinderea participării asociaţilor la capitalul social, în afara situaţiei în ca

Sentinţă civilă - 01.07.2021

Contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 01.07.2021

Anulare act administrativ – fiscal

Decizie - 18.05.2021

Ulterior închiderii procedurii insolvenţei deschisă faţă de P.F..A, nu este posibilă antrenarea răspunderii persoanei fizice titulară a P.F.A. pentru datoriile neacoperite în cadrul procedurii simplificate de faliment deschisă faţă de această formă

Hotărâre - 21.04.2021

Evaziune fiscală