Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 19.12.2019

Contestarea măsurii asiguratorii

Sentinţă penală - 07.10.2019

Tentativă la omor, prev. de art. 32 al.1 c.pen., rap. la art.188 al.1 c.pen.

Decizie - 24.09.2019

Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare constituie titlu executoriu doar în situaţia existenţei unui contract individual sau colectiv pentru furnizarea/prestarea serviciului menţionat

Sentinţă civilă - 19.06.2019

Principiul motivării actelor administrative referitor la necesitatea motivării în fapt şi în drept a fost statuat cu valoare de principiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Decizie - 22.05.2019

Contestaţie la executare. Motive de contestaţie care vizează titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească. Neinvocarea vreunui motiv care să se refere la actele de executare

Sentinţă civilă - 07.05.2019

Încuviinţare executare silită hotărâre judecătorească pronunţată într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Competenţă.

Decizie - 16.04.2019

Anulare proces-verbal de contravenţie. Erorile maxime tolerate la măsurarea vitezei reglementate în cuprinsul pct.3.1.1. din Norma de metrologie legală NML 021-05, aplicabile numai la încercarea de obţinerea aprobării de model şi la verificarea aparatului

Decizie - 04.04.2019

Anulare proces-verbal de contravenţie. Condiţia ca înregistrarea video să cuprindă valoarea vitezei înregistrate şi consemnate în procesul-verbal de contravenţie.

Sentinţă civilă - 02.04.2019

Veniturile suplimentare pentru ore suplimentare nu fac parte din baza de calcul a pensiilor

Sentinţă penală - 14.02.2019

Tentativă la omor, prev. de art. 32 alin. 1 C.p. rap. la art. 188 alin. 1 C.p.

Decizie - 13.02.2019

Condiţiile angajării răspunderii civile delictuale – inexistenţa faptei ilicite

Decizie - 06.02.2019

Contestaţie în anulare. Greşelile materiale la care se face referire în art.503 alin.2 pct.2 C.pr.civ. sunt erori involuntare şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor, de interpretare a faptelor din dosar ori interpretare/aplicare text de lege

Decizie - 30.01.2019

Competenţă materială litigiu de muncă. Angajamentul accesoriu contractului individual de muncă reprezintă în fapt o clauză facultativă specifică acestuia ce priveşte raporturile de muncă dintre părţi.

Sentinţă penală - 28.01.2019

Evaziune fiscală în forma evidențierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005

Sentinţă penală - 17.01.2019

Evaziune fiscală ”ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp.

Sentinţă penală - 17.01.2019

Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 NCPP)

Sentinţă penală - 17.01.2019

evaziune fiscală - ” evidenţierea în actele contabile sau alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C

Decizie - 10.01.2019

Evacuare.Existenţa titlului-contract de comodat(încheiat sub imperiul Codului Civil de la 1864),ce nu poate fi denunţat unilateral prin notificare în lipsa prevederii în contract a unei atare posibilităţi,disp. art.1038 alin.2 C.pr.civ. nefiind aplicabile

Decizie - 20.12.2018

Faţă de perioada pentru care s-a încheiat contractul 35 ani, nu se poate susţine că fluctuaţiile intervenite în veniturile realizate şi problemele de sănătate nu se circumscriu noţiunii de eveniment imprevizibil.

Decizie - 20.12.2018

Ordonanţă preşedinţială. Nedepunerea unui minim de probe, pentru ca tribunalul în raport de circumstanţele obiective ale cauzei să poată aprecia în sensul îndeplinirii condiţiei urgenţei.