Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare act administrativ faţă de lipsa motivării

Hotărâre - 20.12.2019

Prescripție extinctivă contract de asigurare accident de muncă

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Hotărâre - 20.12.2019

Incidenţa impreviziunii ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu francul elvețian, moneda în care a fost acordat creditul.

Hotărâre - 20.12.2019

Atragere răspundere solidară. Dovada relei credinţe.

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare contract de vânzare-cumpărare şi rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare; motive de nulitate relativă: lipsa discernământului vânzătorului, lipsa împuternicirii pentru cumpărare pentru o persoană juridică

Hotărâre - 20.12.2019

Încetarea executării obligaţiei de a nu părăsi ţara- art. 95 Cod penal; art. 57 şi art. 48 din Legea nr. 253/2013

Hotărâre - 20.12.2019

Calculul pensiei de serviciu conform art.51 alin.2 din Legea nr.94/1992; îndeplinirea condiţiilor de acordare;

Hotărâre - 20.12.2019

LIPSA ELEMENTELOR DE TIPICITATE OBIECTIVĂ; CONDIȚIA PREVĂZUTĂ DE LEGE CA FAPTA SĂ FIE SĂVÂRȘITĂ „NEAUTORIZAT”; ACHITARE.

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare contract de vânzare-cumpărare – acţiune şi apel respins; eroare asupra naturii juridice a contractului, menţionare expresă în contract a sumelor primite, declaraţii olografe în acest sens a reclamanţilor; intrarea sumei în patrimoniul reclamanţilo

Hotărâre - 20.12.2019

Acordarea de daune morale în baza art. 1349 şi coroborat cu art. 1357 şi urm. din Codul civil pentru prejudiciul cauzat prin proferarea în spaţiul public de afirmaţii defăimătoare. Imposibilitatea schimbării hotărârii în favoarea intimatului-reclamant

Hotărâre - 20.12.2019

distincţia operată de dispoziţiile art. 2539 al. 2 Cod civil în privinţa acordării beneficiului de a introduce o nouă cerere pentru care prescripţia să fie considerată întreruptă de cererea anterioară respinsă sau anulată

Hotărâre - 20.12.2019

Încuviinţarea executării silite formulată de executorul judecătoresc

Hotărâre - 20.12.2019

ACHITARE – PROBATORIU INSUFICIENT

Hotărâre - 20.12.2019

Achitare trafic de influenţă. Neîntrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii.

Hotărâre - 28.03.2018

contopire pedepse

Hotărâre - 27.03.2018

Trafic de influenta - art 291 CP

Hotărâre - 23.03.2018

Constituire grup infractional organizat

Hotărâre - 19.03.2018

Infracţiunea de dare de mită- 290 alin. 1 Cod penal

Hotărâre - 28.02.2018

Trafic de minori