Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 17.02.2022

Anulare dispoziţie emisă de primar pentru desfiinţarea unei construcţii provizorie cu destinaţia garaj; art. 33 din Legea 50/1991

Decizie - 16.02.2022

Refuz de emitere a autorizaţiei de procurare armă. Aprecierea stării de pericol pentru ordine publică

Decizie - 16.02.2022

Trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al UAT. Exigenţe

Decizie - 13.10.2020

revendicare. dovada dreptului de proprietate publica

Decizie - 11.07.2019

Controlul de nelegalitate al unei hotărâri de guvern pe calea excepției de nelegalitate invocată în recurs. Teren aparținând domeniului public al statului, intrat în proprietatea acestuia prin expropriere

Decizie - 06.10.2018

Hotărâre Consiliu local de actualizare a suprafeţelor drumurilor. Lipsa dovezii privind calitatea de bunuri de uz public a suprafeţelor incluse.

Decizie - 16.02.2018

Recurs. Litigii Curtea de Conturi. Extinderea perioadei supuse controlului

Decizie - 14.02.2018

Recurs contencios administrativ. Litigiu privind achiziţiile publice

Decizie - 22.01.2018

Litigiu privind domeniul public. Neîncălcarea obligaţiilor contractuale prin decontarea unor servicii efectuate în afara ariei de competenţă.

Decizie - 12.09.2017

Tutelă administrativă. Acţiune a prefectului pentru anularea contractului de arendare pentru o suprafață de teren izlaz comunal ce nu face parte din domeniul public. Admisibilitate.

Decizie - 10.08.2017

O ofertă neconformă sau inacceptabilă nu poate ocupa un anume loc în cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o ofertă aptă a asigura executarea contractului ce ar urma a fi încheiat.

Decizie - 27.07.2017

Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achiziţiile publice

Decizie - 03.07.2017

Acţiune în revendicare. Lac natural domeniu public al statului. Apărarea dreptului de proprietate publică a Statului Român. Drept de proprietate dobândit printr-un contract de vânzare-cumpărare constatat nul. Exercitarea unui drept de folosinta.

Decizie - 06.06.2017

Acţiune în revendicare. Fond forestier. Amenajamente silvice. Irelevanta intabulării sau exploatării terenurilor ca păsuni în vederea legitimării unui drept de proprietate.

Decizie - 23.03.2017

Drept civil. Acțiune în revendicare. Nedovedirea calității de proprietar.

Decizie - 08.02.2016

Litigiu privind domeniul public. Competenta autoritătii publice pentru încheierea unor contracte de concesiune/închiriere pentru pajistile disponibile. Nejustificarea refuzului de solutionare a cererilor de concesiune a pajistilor.

Decizie - 18.06.2015

Apel. Competenţa teritorială exclusivă în materia achiziţiilor publice. Anulare sentinţă pronunţată de instanţa necomnpetentă şi trimitere spre judecare instanţei competente.

Decizie - 17.02.2015

Dobandirea de catre un teren expropriat pentru utilitate publica de catre statul comunist, ulterior aparitiei Legii nr. 18/1991, a caracterului de bun domeniu public si conservarea acestui caracter.

Decizie - 27.05.2013

Condiţiile în care o unitate administrativ-teritorială poate include în domeniul său privat un bun ce s-a aflat în domeniul privat al statului de unde a fost scos cu scopul explicit de a fi restituit, de către comisia locală de fond funciar, persoanelor c

Decizie - 27.02.2013

Legea nr.10/2001