Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 03.06.2022

Acțiune civilă. Inadmisibilitate. Tardivitatea indicării naturii şi a întinderii pretențiilor

Decizie - 31.05.2022

Reparare prejudicii produse de erori judiciare. Condiții pentru antrenarea răspunderii statului

Decizie - 17.05.2022

Acţiune având ca obiect despăgubiri pentru prejudicii cauzate de un act administrativ anulat. Prescripţia dreptului material la acţiune

Decizie - 22.02.2022

Daune morale. Lezarea dreptului nepatrimonial al reclamantului, dreptul la mediu "sanatos si echilibrat ecologic"

Decizie - 03.02.2022

Acţiune având ca obiect obligarea la emiterea deciziei de plată a despăgubirilor cauzate de animale sălbatice. Calitatea procesuală pasivă

Decizie - 20.01.2022

Aplicarea legii în timp. Situaţii juridice în curs de constituire. Criterii de evaluare a despăgubirilor Legea nr. 165/2013

Decizie - 13.12.2021

Pretentii contravaloare reparatii avarii autoturism

Decizie - 15.11.2021

Art.78 alin.1 din C.pr.civ. Introducerea din oficiu în cauză a altor persoane. Instanța poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, fără acordul părților, doar în condițiile prev. de art.78 alin.1 din C.prc.civ. Astfel, în procedura contencioasă

Decizie - 24.06.2021

Expropriere. Modul de stabilire al despăgubirilor cuvenite expropriatului, raportat la dispoziția legală incidentă din momentul transferului dreptului de proprietate, necontestat, în lipsa unui apel declarat de acesta

Decizie - 06.05.2021

Dreptul muncii

Decizie - 23.04.2021

Obligația debitorului de a plăti penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ

Decizie - 07.04.2021

Evaluarea daunelor morale suferite de victima unui accident rutier. Folosirea în proces a Ghidului pentru soluționarea daunelor morale (studiu privind practica națională și europeană în materie, sinteză și recomandări pentru soluționarea daunelor morale s

Decizie - 03.02.2021

Despagubiri

Decizie - 29.01.2021

Recurs. Lipsa caracterului subsidiar al răspunderii gestionarului fondului de vânătoare, față de răspunderea proprietarului culturii afectate

Decizie - 13.01.2021

Anulare act administrativ

Decizie - 23.11.2020

Despăgubirile derivând din lipsa de folosinţă a unui imobil se datorează de la data de la care proprietarul a fost împiedicat în exercitarea prerogativelor de proprietate

Decizie - 23.10.2020

Ucidere din culpă. Greșita soluționare a acțiunii civile

Decizie - 30.09.2020

Ucidere din culpă. Culpă concurentă. Despăgubiri morale.

Decizie - 29.09.2020

Recurs. Pretenții. Calitate procesuală activă de a pretinde despăgubiri pentru daunele produse la un imobil în situația în care dreptul la despăgubire a fost cesionat în favoarea băncii, în temeiul unui contract de ipotecă

Decizie - 29.09.2020

exceptie de nulitate recurs