Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 24.06.2021

Expropriere. Modul de stabilire al despăgubirilor cuvenite expropriatului, raportat la dispoziția legală incidentă din momentul transferului dreptului de proprietate, necontestat, în lipsa unui apel declarat de acesta

Decizie - 23.04.2021

Obligația debitorului de a plăti penalități de întârziere pentru neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ

Decizie - 29.01.2021

Recurs. Lipsa caracterului subsidiar al răspunderii gestionarului fondului de vânătoare, față de răspunderea proprietarului culturii afectate

Decizie - 13.01.2021

Anulare act administrativ

Decizie - 23.10.2020

Ucidere din culpă. Greșita soluționare a acțiunii civile

Decizie - 29.09.2020

Recurs. Pretenții. Calitate procesuală activă de a pretinde despăgubiri pentru daunele produse la un imobil în situația în care dreptul la despăgubire a fost cesionat în favoarea băncii, în temeiul unui contract de ipotecă

Decizie - 23.07.2020

Acțiune în daune delictuale. Aplicarea dreptului străin și dreptului intern

Decizie - 24.10.2019

Acordarea dobânzii legale, actualizarea debitului datorat cu indicele de inflație, pe calea unui nou litigiu

Decizie - 23.10.2019

Pretenţii. Despăgubiri pentru neîndeplinirea obligației de lansare a ofertei publice de vânzare

Decizie - 15.10.2019

Pretenții. Cerere de obligare a asiguratorului RCA și a comitentului persoanei vinovate de producerea accidentului la plata contravalorii transportului autovehiculului reclamantului de la locul producerii accidentului în localitatea sa de domiciliu

Decizie - 15.10.2019

Limitele investirii instanței. Apel la considerente

Decizie - 01.10.2019

Pretenții. Cerere de plată a penalităților de întârziere prevăzute de art. 38 din Norma ASF nr. 23/2014 de către asiguratorul RCA, motivat de faptul că acesta ar fi diminuat în mod nejustificat despăgubirea

Decizie - 19.09.2019

Acordarea unor despăgubiri materiale pentru neeliberarea de către fostul angajator a unei adeverințe care să ateste că a fost desfășurată activitatea în grupa de a II-a de muncă. Respingerea cererii de acordare a daunelor morale

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Decizie - 26.03.2019

Prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune privind un drept de creanţă reprezentat de diferenţa de valoare dintre preţul imobilului vândut şi restituit deja şi valoarea reală a imobilului

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Decizie - 29.01.2019

Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale, în principal, iar în subsidiar a nulităţii relative parţiale, a mai multor contracte de vânzare - cumpărare terenuri

Decizie - 11.10.2018

Acordarea daunelor morale, pentru infestarea reclamantului, în timpul detenţiei, cu virusul hepatic C

Decizie - 24.04.2018

DREPT PENAL Netemeinica soluţionare a acţiunii civile. Nelegalitatea dispoziţiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părţii civile

Decizie - 25.10.2017

Acordarea de despăgubiri în cazul prejudiciilor nepatrimoniale rezultate din producerea faptei ilicite cauzatoare de vătămări ale integrităţii corporale, ori sănătăţii unei persoane. Dreptul la acţiune al moştenitorilor