Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 20.09.2017

Domeniu. Drept fiscal Anulare decizie de impunere

Hotărâre - 19.09.2017

infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

Hotărâre - 21.06.2017

delapidarea (art.295 NCP)

Hotărâre - 08.06.2017

refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurilor din patrimoniu

Sentinţă comercială - 27.03.2017

Litigii cu profesioniştii, Cerere în anulare

Sentinţă penală - 14.03.2017

recunoaştere reciprocă a sancţiunilor financiare

Sentinţă civilă - 02.02.2017

Suspendare Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pe calea ordonanței președințiale;condiții

Decizie - 27.01.2017

Activitatea în contrafacere. Concurența neloială. Practici comerciale incorecte. Art. 36, al. 2. Legea nr. 84/1998 Legea nr. 363/2007 Legea 158/2008

Decizie - 27.01.2017

Contencios administrativ și fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garanţiei dispuse a fi constituită pentru antre

Decizie - 20.01.2017

Recurs. Anulare act de control taxe şi impozite. Decizie de impunere emisă de AJFP

Sentinţă civilă - 21.12.2016

Anulare a obligațiilor fiscale reprezentând TVA de reîntregit aferent subvențiilor pentru investiții ;operatori economici din industria de apărare

Sentinţă penală - 29.11.2016

Corupţie (Legea nr. 78/2000); fals în înscrisuri sub semnătură privată; complicitate

Sentinţă comercială - 17.10.2016

Litigii cu profesioniştii, Ordonanţă de plata

Sentinţă civilă - 22.06.2016

Diminuare vărsământului pe profitul net cu cheltuieli ocazionate de procurarea și folosirea autovehiculului primit în comodat; achiziție mascată.

Hotărâre - 05.05.2016

CIVIL.ADMITERE A UNEI PLANGERI CONTRAVENŢIONALE ÎN MATERIE FISCALĂ

Decizie - 04.04.2016

Recurs. Achiziţii publice

Sentinţă penală - 11.12.2015

complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

Decizie - 19.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare decizie de impunere emisa de primar

Decizie - 19.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare proces verbal de control emis de I.T.M.

Decizie - 15.10.2015

PROCEDURA INSOLVENTEI . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza