Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 30.08.2021

Evaziune fiscală. Reindividualizarea răspunderii penale. Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 55/2021 și reformarea dispozițiilor privind latura civilă. Restrângerea obiectului măsurii asiguratorii

Decizie - 02.02.2021

Cale de atac dosar achiziții publice. Limitele judecării unei căi de atac determinate de ceea ce s-a judecat la prima instanță. Formulare împotriva aceleiași sentințe și a căii de atac a apelului și a căii de atac a recursului.

Decizie - 27.02.2020

T.V.A. Drept de deducere. Principiul prevalenţei fondului asupra formei.

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.02.2019

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombusti

Decizie - 30.01.2019

1) suspendarea executării Ordinului nr. 3236 din 27 decembrie 2018 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse

Decizie - 04.10.2018

Legalitatea si temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare contestate. Neprobarea relei-credinte a administratorului.

Decizie - 02.07.2018

Contencios administrativ și fiscal. Suspendare executare act administrativ. Notă de constatare nereguli la achiziția unor lucrări finanțate din fonduri europene nerambursabile. Condițiile cazului bine justificat și a pagubei iminente.

Decizie - 03.10.2017

Infracţiune prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006. Imposibilitate de a se dispune amânarea aplicării pedepsei

Decizie - 20.09.2017

Domeniu. Drept fiscal Anulare decizie de impunere

Decizie - 27.01.2017

Activitatea în contrafacere. Concurența neloială. Practici comerciale incorecte. Art. 36, al. 2. Legea nr. 84/1998 Legea nr. 363/2007 Legea 158/2008

Decizie - 27.01.2017

Contencios administrativ și fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garanţiei dispuse a fi constituită pentru antre

Decizie - 20.01.2017

Recurs. Anulare act de control taxe şi impozite. Decizie de impunere emisă de AJFP

Decizie - 04.04.2016

Recurs. Achiziţii publice

Decizie - 19.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare decizie de impunere emisa de primar

Decizie - 19.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare proces verbal de control emis de I.T.M.

Decizie - 15.10.2015

PROCEDURA INSOLVENTEI . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza

Decizie - 15.10.2015

PROCEDURA INSOLVENTEI . Recurs. Procedura insolventei. Contestatie la planul de distribuire a fondurilor obtinute din vânzarea bunurilor grevate de garantii, cu referire la cheltuielile de procedura. Suportarea proportionala a acestor cheltuieli, din fond

Decizie - 07.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare decizie de angajare a raspunderii solidare emisa de A.J.F.P.