Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.07.2022

CIVIL.AUTORIZARE INTRARE ÎN ÎNCĂPERI. BUN AL DEBITORULUI

Sentinţă civilă - 23.03.2022

CIVIL.PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ – PRIMIREA LA MUNCĂ A UNEI PERSOANE FĂRĂ ÎNCHEIREA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Anulare decizie de angajare a raspunderii asociatului administratorului

Sentinţă civilă - 02.02.2017

Suspendare Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pe calea ordonanței președințiale;condiții

Sentinţă civilă - 21.12.2016

Anulare a obligațiilor fiscale reprezentând TVA de reîntregit aferent subvențiilor pentru investiții ;operatori economici din industria de apărare

Sentinţă civilă - 22.06.2016

Diminuare vărsământului pe profitul net cu cheltuieli ocazionate de procurarea și folosirea autovehiculului primit în comodat; achiziție mascată.

Sentinţă civilă - 23.03.2015

Anulare decizie de impunere pentru TVA aferentă tranzacţiilor imobiliare prin raportare la hotărârea pronunţată de CJUE în cauzele C-249 şi C- 250/12. Calculul TVA de către instanţa de judecată

Sentinţă civilă - 23.02.2015

Anulare hotărâre AGA pentru neregularitatea convocării. Comunicarea convocatorului fără respectarea prevederilor actului constitutiv al societăţii. Nulitatea hotărârii adoptate in cadrul unei şedinţe nelegal convocate

Sentinţă civilă - 28.01.2015

Achitarea integrală a CASS datorată anterior emiterii deciziei de compensare a obligaţiilor fiscale. Nelegalitate. Procedura de restituire a sumelor achitate de contribuabili- condiţii conform art. 117 C.proc.fiscală

Sentinţă civilă - 18.02.2014

Contestatie la tabelul preliminar de creanţe

Sentinţă civilă - 18.03.2013

Plângere contravenţională

Sentinţă civilă - 04.02.2013

Plângere contravenţională

Sentinţă civilă - 17.09.2012

Excludere asociat

Sentinţă civilă - 18.06.2012

Pretenţii

Sentinţă civilă - 07.06.2012

Societati comerciale

Sentinţă civilă - 07.06.2012

Clauza penala.Evaluare anticipata prejudiciului

Sentinţă civilă - 02.06.2012

Societati comerciale

Sentinţă civilă - 21.05.2012

Societati comerciale

Sentinţă civilă - 03.05.2012

Contracte

Sentinţă civilă - 25.04.2012

Societati comerciale