Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 19.03.2020

Anulare act administrativ

Decizie - 18.03.2020

Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

Sentinţă civilă - 18.03.2020

Fondul funciar

Hotărâre - 17.03.2020

DREPT CIVIL

Hotărâre - 16.03.2020

Plângere contravenţională. Înlocuire amendă cu avertisment

Hotărâre - 16.03.2020

Anulare menţiune act de stare civilă

Hotărâre - 16.03.2020

Ordonanţă de plată. Renunţare la judecată

Sentinţă civilă - 11.03.2020

Acţiune având ca obiect „ plângere contravenţională”

Decizie - 11.03.2020

Cerere pentru cheltuielile necesare ținerii contabilității societății debitoare și pentru cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Condiții de acordare

Sentinţă civilă - 11.03.2020

Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)

Sentinţă penală - 09.03.2020

Violenţa în familie

Hotărâre - 09.03.2020

ordonanţă de plată – neîndeplinirea condițiilor ordonanței de plată pentru capătul de cerere accesoriu - penalităţile solicitate nu rezultă dintr-un contract constatat printr-un înscris însuşit de debitoare prin semnătură - clauza penală nu a fost însuşit

Hotărâre - 09.03.2020

contestație la executare – cesiune de creanță: faptul că debitorul nu a încheiat personal cu cesionarul un contract nu poate atrage nulitatea actelor de executare comunicate; nu există nici un temei juridic din materia executării silite care să impună con

Hotărâre - 06.03.2020

Menținere poprire

Hotărâre - 05.03.2020

acțiune în constatare clauze abuzive - inserarea unei asemenea clauze referitoare la obligația de plată (o singură dată) a unui comision de acordare 1,5% din valoarea totală a creditului, nu este de natură să creeze un dezechilibru semnificativ între drep

Hotărâre - 04.03.2020

Constatarea intervenirii prescripției extinctive

Sentinţă civilă - 04.03.2020

Suspendare executare act administrativ. Instanţa competentă teritorial. Relevanţa naturii juridice a actului

Decizie - 04.03.2020

Pensie militară. Aplicarea majorării prevăzute de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 în contextul plafonării cuantumului net al pensiei prin dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 59/2017

Hotărâre - 04.03.2020

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare, raportat la criteriile prevăzute de art.250 din Codul muncii.

Hotărâre - 28.02.2020

Litigii cu profesionistii. Divizare.