Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 16.07.2019

În prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15

Decizie - 11.07.2019

Termenul pana la care se poate opta pentru procedura simplificata a recunoasterii invinuirii conform art 375 Cpp

Decizie - 10.07.2019

Masuri asiguratorii

Decizie - 08.07.2019

Infractiunea continuata , art 35 alin 1 Cpp

Decizie - 08.07.2019

Aprecierea probelor, art 103 Cpp

Hotărâre - 08.07.2019

Contestaţie

Decizie - 05.07.2019

Renuntarea la aplicarea pedepsei prevazute de art 80 Cp- criterii de aplicare . Proba vinovatiei Cauza justificativa a indeplinirii unei obligatii , prev de art 21 alin 2 Cp.

Hotărâre - 04.07.2019

Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiţii.

Decizie - 04.07.2019

Amenda aplicata persoanei juridice

Sentinţă civilă - 03.07.2019

Cerere având ca obiect ordonanţă de plată. Contract de execuţie lucrări. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Interpretarea contractului

Sentinţă civilă - 28.06.2019

CONTESTAŢIE DECIZIE CONCEDIERE. Litigiiu de muncă

Hotărâre - 26.06.2019

pretenţii - denunțare contract de comodat; restituire garanţie achitată la data încheierii contractului pentru predarea utilajelor; principiul nominalismului monetar - stipularea expresă a sumei în USD conduce la concluzia că părțile și-au asumat obligați

Hotărâre - 26.06.2019

anulare proces verbal de contravenţie - neacordare prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii; netemeinicia procesului-verbal: obiecţiunile petentului de la momentul întocmirii procesului-verbal se coroborează cu declara

Hotărâre - 26.06.2019

anulare proces verbal de contravenţie – nelegalitatea procesului-verbal în raport de faptul că nu conţine numele, prenumele şi nici calitatea persoanei care l-a întocmit

Hotărâre - 26.06.2019

ordonanţă de plată – plata de daune interese în temeiul unei declaraţiei autentificate; prin despăgubirea cerută, creditorul urmăreşte în fapt repararea prejudiciului cauzat de către debitori prin neexecutarea, la timp, a obligaţiei asumate; activarea ace

Hotărâre - 26.06.2019

ordonanţă preşedinţială - măsura rebranşării cu energie nu are un caracter vremelnic, întrucât produce modificări cu caracter definitiv, iar nu temporar, ca urmare a necesităţii construirii unei instalaţiei de racordare, cu toate procedurile pe care le p

Decizie - 25.06.2019

Incidenţa procedurii speciale privind schimbări în executare unor hotărâri prevăzute de art. 583 -588 c.p.p.

Decizie - 20.06.2019

Mentinerea masurii preventive a controlului judiciar

Hotărâre - 20.06.2019

plângere împotriva încheierii de carte funciară - două cărţi funciare deschise cu privire la acelaşi imobil; notarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a admis acţiunea în revendicare a imobilului

Sentinţă civilă - 20.06.2019

Cerere având ca obiect anulare act administrativ. Certificat de încadrare în grad de handicap. Asistent personal