Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 23.05.2022

Răspunderea obiectivă a statului. Condiții

Hotărâre - 19.05.2022

Fixarea de către instanța de executare a sumelor definitive datorate creditorului de către debitor cu titlu de penalități de întârziere în temeiul art. 906 alin. 4 Cod procedură civilă. Inadmisibilitate recurs

Hotărâre - 12.05.2022

Infracțiunea de abandon de familie. Temeiul achitării. Inadmisibilitatea acţiunii civile privind obligarea inculpatei la plata pensiei de întreținere restante

Hotărâre - 28.02.2022

Reparare prejudicii erori judiciare. Privare nedreaptă si nu nelegală de libertate. Încălcarea inviolabilităţii libertăţii individuale. Acordarea unui cuantum majorat al despăgubirilor de la 35.000 lei la 50.000 lei.

Hotărâre - 25.01.2022

Ucidere din culpă. Culpă fără prevedere. Proporția culpei inculpatului în producerea accidentului și a consecințelor acestuia. Reţinerea unei culpe și în sarcina victimei. Legătura de cauzalitate

Hotărâre - 16.06.2021

Acordare despăgubiri morale pentru prejudiciul de imagine cauzat prin postări pe Facebook.

Hotărâre - 08.06.2021

Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.Daune interese

Hotărâre - 25.05.2021

Teren afectat de utilităţi publice anterior intrării în vigoare a noului Cod civil şi a Legii nr. 241/2006. Dreptul la despăgubire al proprietarului terenului aservit

Hotărâre - 09.03.2021

Răspundere civilă delictuală. Calitate procesuală pasivă. Culpă concurentă. Stabilire despăgubiri

Hotărâre - 19.02.2021

Schimbare încadrare juridică în sensul reținerii unei singure infracțiuni de tâlhărie pentru fiecare inculpat. Acordarea integrală a daunelor materiale solicitate de partea civilă. Inexistența unui prejudiciu nepatrimonial cauzat părții civile

Hotărâre - 17.02.2021

Acțiune în constatare - daune morale

Hotărâre - 21.12.2020

Civil – actiune reala

Hotărâre - 31.07.2020

Aplicare penalităţi (art. 906 C. pr. civ.).

Hotărâre - 11.05.2020

Proprietate privată

Hotărâre - 24.02.2020

Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Hotărâre - 03.02.2020

Întoarcere executare

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Hotărâre - 04.12.2019

. Cerere de acordare avans compensaţie financiară. Condiţiile pentru admiterea unei atare cereri, în raport de condiţiile pentru admiterea cererii de acordare a compensaţiei financiare

Hotărâre - 15.04.2019

Constituire parte civilă într-o cauză penală. Existenta unui titlu executoriu pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri. Respingerea actiunii civile ca inadmisibilă ca urmare a existentei unui titlu executoriu pentru acelasi prejudiciu.

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.