Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 17.06.2014

Acţiune în anulare acte frauduloase promovată în temeiul art.80 alin1 lit. b din Legea nr. 85/2006. Condiţii.

Decizie - 19.06.2012

Acţiune confesorie. Cale de atac. Litigiul nefiind printre cele la care se referă art.282 ind.1 al.1 şi 2 cod procedură civilă ,hotărârea este supusă apelului.

Decizie - 07.06.2012

Acţiune în anulare act. Excepţie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis. Aplicare

Decizie - 26.04.2012

Salarizarea specialiştilor IT - personal auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor.

Decizie - 01.11.2010

Acţiune pauliană. Condiţii. Excepţie de la condiţia dovedirii prejudiciului prin probarea stării de insolvabilitate. Creanţa specializată.

Decizie - 10.05.2010

Acţiune în obligaţie de a face.

Decizie - 26.04.2010

Acţiune în anulare contract încheiat de unul dintre soţi. Interes.

Decizie - 01.06.2009

Acţiune în evacuarea fostului soţ, tolerat în locuinţă. Admisibilitate

Decizie - 04.05.2009

Acţiune în constatare nulitate contract vânzare cumpărare promovată de un terţ. Cauze de nulitate

Decizie - 13.04.2009

Acţiune în anulare act.

Decizie - 24.03.2009

Acţiunea pauliană. Neindicarea temeiului de drept. Efecte.

Decizie - 04.12.2008

Acţiune in anulare proces verbal de punere in posesie asupra imobilului restituit in temeiul Legii 10/2001. Instanţa competenta

Decizie - 02.12.2008

Acţiunea revocatorie (pauliană) prevăzută de art.975 C.civ. Efecte. Ridicarea sechestrului asigurător.

Decizie - 27.11.2008

Acţiune în evacuare respinsă ca inadmisibilă în condiţiile în care partea indică art. 480 Cod civil ca temei juridic al cererii. Desfiinţare cu trimitere pentru lămurirea obiectului şi soluţionarea fondului.

Decizie - 20.11.2008

Acţiune în evacuare chiriaşi. Inaplicabilitatea dispoziţiilor OUG 8/2004

Decizie - 16.10.2008

Acţiune în revendicare. Comparare titluri de proprietate

Decizie - 12.03.2008

Acţiune pauliană. Condiţii. Inexistenţa insolvabilităţii. Art. 975 Cod civil

Decizie - 15.11.2007

Nulitate act. Consimţământ viciat prin eroare. Condiţii.

Decizie - 30.10.2007

Acţiunea în răspundere pentru viciile ascunse ale lucrului.Prescripţie.

Decizie - 30.10.2007

Condiţiile intentării acţiunii pauliene. Anterioritatea creanţei şi complicitatea terţului la fraudă. Excepţii.