Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.03.2020

Contestație decizie de pensie

Decizie - 05.03.2020

Contestarea deciziei prin care s-a respins cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, în baza Legii nr. 263/2010, în condițiile în care contestatoarea a beneficiat de pensie de serviciu în baza Legii nr. 303/2004

Decizie - 04.03.2020

PENSII. Prematuritatea versus netemeinicia actiunilor avand ca obiect drepturile prevazute de art 20, al 1 din Anexa VII, Capitolul II, Sectiunea a III-a din Legea 284/2010 care reglementeaza ajutoarele /indemnizațiile acordate la trecerea în rezervă

Decizie - 28.02.2020

Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

Hotărâre - 26.02.2020

Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Decizie - 25.02.2020

Contestaţie împotriva deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, ca urmare a schimbării gradului de invaliditate avut anterior în urma revizuirii medicale, prin reaprecierea deficienţei funcţionale de către medicul expert al asigurărilor sociale. I

Sentinţă civilă - 21.01.2020

Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Recalculare pensie. Obligatia de a face

Hotărâre - 20.12.2019

Calculul pensiei de serviciu conform art.51 alin.2 din Legea nr.94/1992; îndeplinirea condiţiilor de acordare;

Sentinţă civilă - 17.12.2019

Stabilire domiciliu minor

Sentinţă civilă - 05.12.2019

Pensii

Sentinţă civilă - 07.11.2019

Pensii

Decizie - 31.10.2019

Stabilirea pensiei în baza unei hotărâri judecătorești prin care s-a constatat că reclamantul a desfășurat activitate în grupa I-a și a II-a de muncă

Decizie - 31.10.2019

Anulare decizie debit, urmare a lipsei culpei pensionarului în încasarea unor drepturi necuvenite

Sentinţă civilă - 30.10.2019

Pensii

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Pensii

Sentinţă civilă - 25.10.2019

Pensii

Hotărâre - 22.10.2019

Calcul pensie de urmaş acordată sub imperiul Legii nr. 19/2000. Neaplicare indice de corecţie distinct pentru această categorie de pensie.

Sentinţă civilă - 22.10.2019

Pensii