Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.02.2017

Accident de circulaţie. Dovada întinderii prejudiciului moral şi a prejudiciului material

Hotărâre - 30.01.2017

Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe

Decizie - 30.01.2017

Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe

Decizie - 20.01.2017

Scopul măsurii asigurătorii în procesul penal. Răspunderea individuală, netemeinicia menținerii măsurii asiguratorii în limita valorică a prejudiciului total din dosar

Decizie - 11.10.2016

Calitatea procesuală a unităților administrati-teritoriale

Sentinţă civilă - 08.07.2016

Acordare daune materiale și morale ca urmare a prejudiciului suferit, prin accident rutier

Sentinţă civilă - 24.06.2016

Despăgubiri solicitate asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului. Data de la care se calculează penalităţile de întârziere.

Decizie - 15.06.2016

Acordarea daunelor morale prin hotărâre judecătorească. Momentul de la care curg penalităţile de întârziere, în caz de neplată. Rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti

Decizie - 15.06.2016

Daune morale. Criterii de apreciere. Penalizarea asigurătorului. Termenul de la care curg penalităţile pentru neplata daunelor morale stabilite de instanţa judecătoreasc

Sentinţă civilă - 20.05.2016

Acordare daune materiale și morale ca urmare a prejudiciului suferit, prin accident rutier;culpă concurentă

Decizie - 18.05.2016

Acțiune în despăgubiri împotriva asigurătorului, pentru prejudicii decurgând dintr-un eveniment rutier cauzat de asigurat și soldat cu vătămarea integrității fizice și psihice a unei terțe persoane. Modalitatea și criteriile de apreciere a prejudiciului m

Sentinţă civilă - 19.04.2016

contestaţie tabel definitiv - litigii cu profesioniştii

Sentinţă civilă - 07.04.2016

Lipsa calității procesuale pasive a persoanei responsabile de producere accidentului, în cauzele privind acțiunea persoanei vătămate având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin accidente de circulație; calitatea procesuală pasivă exclusivă a asigu

Sentinţă civilă - 24.03.2016

Asigurări auto . Data de la care pot fi percepute penalităţi de întârziere pentru refuzul asigurătorului RCA de plată a indemnizaţiei către persoana păgubită .

Sentinţă civilă - 17.02.2016

Asigurare de viață. Deprecierea sumei asigurate ca urmare a inflaţiei şi a denominări monetare.

Sentinţă civilă - 16.02.2016

Dreptul de regres al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii

Sentinţă civilă - 09.02.2016

pretentii

Decizie - 05.02.2016

Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A. Penalităţi de întârziere. Condiţii de acordare.

Decizie - 01.02.2016

Ordinul nr.1/2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Cheltuieli de spitalizare solicitate de unitatea spitalicească urmare a internării victimei accidentului rutier produs din culpa inculpatului care a condus un autovehicul care nu era asigurat R

Decizie - 29.01.2016

Asigurarea civilă obligatorie. Efectele împăcării reprezentanților legali ai minorei cu autorul accidentului în faza de urmărire penală