Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 05.03.2019

Dreptul de a solicita eliberarea unui duplicat în condițiile refuzului de a achita taxa prevăzută de lege în acest scop.

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Decizie - 20.12.2018

Drepturi salariale

Decizie - 07.12.2018

Dispoziţia primarului de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului local de către un consilier local

Decizie - 07.12.2018

Încetarea suspendării de drept a funcţionarului public. Emiterea deciziei de reîncadrare cu întârziere

Decizie - 03.12.2018

Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal

Decizie - 19.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Principiul esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise

Decizie - 09.11.2018

Obligaţia comunicării actului administrativ fiscal la domiciliul fiscal

Decizie - 09.11.2018

Eliberare certificat de urbanism

Decizie - 05.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Refuzul acordării dreptului de deducere poate apărea doar în două situații

Decizie - 02.11.2018

Anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii

Decizie - 29.10.2018

Reîncadrare tranzacție în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2015. Reîncadrarea nu se poate face într-o modalitate arbitrară și care să nu presupună o legătură rezonabilă și un minim de indicii/probatorii, față de tranzacția/activitatea în care are loc reî

Decizie - 26.10.2018

Finanţarea investiţiilor rurale din fonduri europene. Condiţii de eligibilitate

Decizie - 19.10.2018

Criterii medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap. Interpretare a sintagmei „diabetul zaharat tip I, juvenil sau al adultului tânăr până la 26 ani”

Decizie - 12.10.2018

Contract de închiriere a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ

Decizie - 08.10.2018

Anulare decizie de calcul accesorii emisă de organul fiscal

Decizie - 08.10.2018

Decizie de atragere a răspunderii. Subzistenţa obiectului şi interesul reclamantului de a ataca această decizie indiferent de realizarea creanţei în cauză prin executarea din partea celorlalţi codebitori. Aprecierea relei - credinţe a acestuia după data l

Decizie - 08.10.2018

Decizie Curtea de conturi. Necontestarea încheierii emise de comisia pentru soluţionarea contestaţiilor. Inadmisibilitate

Decizie - 08.10.2018

Certificat de încadrare în grad de handicap. Aprecierea instanţei asupra consecinţelor juridice ale actelor medicale nu înseamnă depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti.

Decizie - 06.10.2018

Hotărâre Consiliu local de actualizare a suprafeţelor drumurilor. Lipsa dovezii privind calitatea de bunuri de uz public a suprafeţelor incluse.