Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.04.2019

Anulare decizie emisă de A.J.P.I.S. Indemnizaţie naştere copil

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 13.03.2019

Natura juridică a hotărârii de excludere din partid a unuia dintre membri prin raportare la prevederile art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Decizie - 12.03.2019

Stabilirea la nivel maxim a salarizării funcționarilor publici ca urmare a interpretării și aplicării dispozițiilor art. 39 și art. 36 și art. 38 din Legea nr. 153/2017. Incidența raționamentului cuprins în Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale.

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.03.2019

Dreptul de a solicita eliberarea unui duplicat în condițiile refuzului de a achita taxa prevăzută de lege în acest scop.

Decizie - 26.02.2019

Anularea autorizării în vederea exercitării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale în cazul neprezentării în termen pentru prelungirea valabilității permisului. Lipsa notificării din partea autorității competente

Decizie - 25.02.2019

Neîndeplinirea condiției existenței cazului bine justificat pentru suspendarea executării unui act administrativ potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 în ipoteza respingerii acțiunii în anularea actului administrativ ce face obiectul cerer

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Decizie - 05.02.2019

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombusti

Decizie - 29.01.2019

Tăiere ilegală de arbori, sancţiune contravenţională, ne bis in idem.

Decizie - 22.01.2019

Nulitatea unui contract administrativ. Existența cauzei ilicite în sensul art. 1238 alin. 2 Cod civil.

Decizie - 08.01.2019

Inexistența obligației de a emite factură fiscală în cazul calculării penalităților de întârziere pentru achitarea cu întârziere a debitului principal.

Decizie - 08.01.2019

Dreptul de apreciere al autorități publice asupra oportunității încetării de drept a raportului de serviciu în cazul condamnării funcționarului public pentru săvârșirea unei infracțiuni, cu suspendarea executării pedepsei

Decizie - 20.12.2018

Drepturi salariale

Decizie - 07.12.2018

Dispoziţia primarului de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului local de către un consilier local

Decizie - 07.12.2018

Încetarea suspendării de drept a funcţionarului public. Emiterea deciziei de reîncadrare cu întârziere

Decizie - 03.12.2018

Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal

Decizie - 19.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Principiul esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise

Decizie - 09.11.2018

Obligaţia comunicării actului administrativ fiscal la domiciliul fiscal