Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 05.10.2022

Decizie de imputare. Incidenţa prevederilor art. 11 alin.4 din Legea nr. 153/2017 în privinţa indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de vacanţă acordate funcţionarilor publici din cadrul autorităţii publice locale.

Decizie - 20.09.2022

Decizia de returnare a unui cetățean străin

Decizie - 14.09.2022

5.Aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. Dreptul de apreciere asupra oportunității aprobării documentației PUZ

Decizie - 05.04.2022

Interpretarea art. 11 aliniatul 8 ind.1 din Legea nr. 7/1996. Aplicabilitatea dispoziţiei legale privind recunoaşterea limitelor teritoriale stabilite prin procese – verbale de delimitare

Decizie - 24.03.2022

Respingerea ca inacceptabilă a ofertei fundamentată de includerea în oferta financiară a unui serviciu nesolicitat. Relevanţa răspunsurilor la solicitările de clarificări.

Decizie - 18.03.2022

plângere contravenţională

Decizie - 18.03.2022

plângere contravenţională

Decizie - 15.03.2022

Necontestarea de către ofertantul câştigător a primului raport al procedurii. Lipsa de interes în contestarea raportului procedurii întocmit subsecvent, ca urmare a dispoziţiei de reevaluare

Decizie - 09.02.2022

În condițiile în care titularul cererii unice de plată şi-a îndeplinit toate obligaţiile stabilite prin procedurile reglementate, evident că orice alte disfuncţionalităţi ivite pe parcursul procesării cererii şi care nu ţin de comportamentul titularului c

Decizie - 07.02.2022

În lipsa unui act administrativ de admitere în parte a cererii ori de respingere a acesteia, instanţa nu poate să se substituie autorităţii administrative şi să o oblige pe aceasta să emită un act administrativ

Decizie - 19.01.2022

Ordonanța parchetului emisă într-o cauză penală nu întrunește condițiile prevăzute de art. 1 și 2 din Legea nr. 554/2004 pentru a fi act administrativ, respectiv nu dă naștere, nu modifică și nu dispune încetarea unui raport juridic de drept administrativ

Decizie - 18.01.2022

Cererea de investigare a unei conduite infracţionale nu se circumscrie sferei contenciosului administrativ şi nu poate fi ca urmare cenzurat răspunsul/lipsa de răspuns a autorităţilor pe această cale

Decizie - 10.01.2022

Sancțiunea juridică a anulării unui act administrativ nelegal poate fi aplicată numai dacă actul respectiv are efecte vătămătoare asupra dreptului subiectiv sau interesului legitim afirmat de reclamant

Decizie - 20.12.2021

circulaţie rutieră

Decizie - 14.12.2021

Comunicare informaţii de interes public. Baroul de avocaţi nu este autoritate sau instituţie publică în înţelesul art. 2 lit. a din Legea nr. 544/2001

Decizie - 07.12.2021

Anulare H.C.L. privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500%, nejustificat.

Decizie - 26.11.2021

Anulare acte fiscale

Decizie - 22.11.2021

Daune morale în contencios administrativ

Decizie - 10.11.2021

Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile pentru instituţiile de învăţământ din cadrul MAI. Dobândirea calităţii de elev

Decizie - 10.11.2021

Act administrativ fiscal. Înregistrarea veniturilor din subvenții, corelarea subvențiilor cu cheltuielile a căror efectuare acele subvenții sunt destinate să acopere. Interpretarea noțiunii textului legal de recunoaștere ca și creanță