Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 28.02.2022

Reparare prejudicii erori judiciare. Privare nedreaptă si nu nelegală de libertate. Încălcarea inviolabilităţii libertăţii individuale. Acordarea unui cuantum majorat al despăgubirilor de la 35.000 lei la 50.000 lei.

Hotărâre - 16.06.2021

Acordare despăgubiri morale pentru prejudiciul de imagine cauzat prin postări pe Facebook.

Hotărâre - 19.02.2021

Schimbare încadrare juridică în sensul reținerii unei singure infracțiuni de tâlhărie pentru fiecare inculpat. Acordarea integrală a daunelor materiale solicitate de partea civilă. Inexistența unui prejudiciu nepatrimonial cauzat părții civile

Decizie - 03.03.2020

Solicitare despăgubiri materiale si morale pentru prejudiciul cauzat ca urmare a nerespectării obligatiei de a asigura securitatea si sănătatea lucrătorilor. Eforturi făcute de angajator pentru a oferi reclamantului conditii optime de lucru.

Hotărâre - 15.04.2019

Constituire parte civilă într-o cauză penală. Existenta unui titlu executoriu pentru suma solicitată cu titlu de despăgubiri. Respingerea actiunii civile ca inadmisibilă ca urmare a existentei unui titlu executoriu pentru acelasi prejudiciu.

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.

Decizie - 31.10.2018

Răspunderea materială a pârâtului pentru toate pagubele nejustificate si neraportate, în calitatea sa de gestionar al cantonului, chiar dacă nu avea în dotare o armă. Recunoasterea culpei în producerea pagubei produsă reclamantei.

Decizie - 24.10.2018

Cuantum daune morale. Păstrarea unui raport rezonabil de proportionalitate între despăgubirile acordate si dauna suferită în scopul asigurării unei juste compensatii a suferintelor îndurate de tertele persoane păgubite.

Decizie - 19.09.2018

Solicitare despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial suferit ca urmare a tratamentelor inumane si degradante aplicate reclamantului în perioada de detentie. Respingere. Adoptarea Legii nr. 167/2017 – remediu efectiv menit să înlăture efectele tratament

Decizie - 27.03.2018

Încasare sume cu titlu de alocatie de hrană cu încălcarea prevederilor legale. Prescriptia dreptului material la actiune pentru sumele care au format obiectul unor plăti nedatorate ca urmare a depăsirii termenului legal de 3 ani. Incidenta amnistiei fisc.

Decizie - 22.11.2017

Îndreptare eroare materială cu privire la identitatea persoanei condamnate. Recunoasterea vinovătiei. Neretinerea circumstantei atenuante a provocării. Acordare daune materiale si morale.

Decizie - 03.07.2017

Contestatie evaluare functionari publici. Anularea raportului de evaluare si a ordinului emis exclusiv în considerarea calificativului obtinut în baza acestui raport. Reintegrarea reclamantului în functia detinută. Obligarea pârâtei la despăgubiri.

Decizie - 15.05.2017

Accident de muncă. Culpa angajatorului în producerea accidentului. Păstrarea capacitătii de muncă a reclamantei. Reducere cuntum daune morale. Neîndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute de art. 253 din Codul muncii raportat la art. 1350 din C.civil

Decizie - 01.11.2016

Contestatie decizie de concediere. Obligarea pârâtei la reintegrarea efectivă a reclamantei în functia detinută anterior concedierii. Plată despăgubiri.

Decizie - 10.10.2016

Refuz nejustificat de a efectua plata compensatiilor stabilite potrivit Legii nr. 290/2003. Obligarea ANRP la emiterea deciziei de actualizare a cuantumului despăgubirilor.

Decizie - 20.01.2016

Săvârsirea infractiunii de vătămare corporală din culpă. Stabilirea cuantumului daunelor morale. Obligarea asigurătorului la repararea prejudiciului cauzat părtilor civile prin fapta culpabilă a inculpatului.

Decizie - 26.10.2015

Legea nr. 9/1998. Dreptul la despăgubiri si modalitatea de plată. Calitatea procesual pasivă a ANRP. Prematuritatea cererii. Termenul rezonabil pentru executarea obligatiilor. Actualizarea sumei datorate.

Decizie - 18.09.2015

Acordare compensatii bănesti în temeiul Legii nr. 9/1998. Caracterul doveditor al actului reprezentat de Situatia Comisiei Mixte Româno-Bulgare. Atributul ANRP de a emite actul de validare sau invalidare a hotărârii comisiei juderene. Reanaliz. hotărârii.

Decizie - 26.06.2015

Reconstituire drept de proprietate. Anulare act administrativ. Acordare despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 247/2005. Stabilirea despăgubirilor pe baza unui raport de evaluare si nu a unei expertize agricole.

Decizie - 19.05.2015

Accident de circulaţie. Părăsirea locului producerii accidentului. Aplicarea unor pedepse corespunzătoare gradului de pericol social concret al infracţiunii şi persoanei inculpatei. Imposibilitatea obligării asigurătorului la plata unor despăgubiri civile